Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ens sumem a la vaga pel clima del 27 S

Dijous 26 Setembre 2019 - 13:56

  
Benvolguts/des,

L’emergència climàtica és un fet del qual només estem veient els primers indicis. La situació d’emergència climàtica no és un acte de caritat de l’espècie humana cap a la fauna i la flora, és una qüestió clau per a la supervivència de l’espècie humana i per garantir-ne una mínima qualitat de vida. L’humà és molt poc adaptable: canvis bruscos en el nostre equilibri planetari suposarien la degradació o, fins i tot, extinció de l’espècie humana tal i com la coneixem ara.

Cal entendre que aquesta crisi ecològica global no és només un problema de clima sinó també de pèrdua de biodiversitat o d’alteració dels cicles biogeoquímics entre d’altres. Catalunya acull 741 hàbitats diferents. El territori català és enormement ric pel que fa a biodiversitat, amb més de 400 espècies d’animals vertebrats, més de 10.000 espècies d’animals invertebrats i més de 4.000 plantes vasculars. Malgrat la recuperació d’alguns ecosistemes, entre ells alguns de forestals i arbustius, que estan en expansió, els indicadors sobre l’estat de la biodiversitat i el patrimoni natural deixen palès que Catalunya continua perdent biodiversitat.
 
Dades aportades per grups de recerca de Catalunya reflecteixen que les pèrdues de biodiversitat més significatives s’estan produint en els boscos madurs, d’hàbitats agraris, d’aigua dolça i litorals, com a conseqüència directa de l’activitat humana. La pèrdua de biodiversitat i la degradació del patrimoni natural posen en risc la provisió de les funcions dels ecosistemes de les quals deriven els serveis que són bàsics per la salut i el benestar de la societat, com la pol·linització, la fixació de carboni, l’esmorteïment d’inundacions, la purificació de l’aigua o la protecció dels recursos pesquers.

Trobar una solució a aquesta pèrdua de biodiversitat implica accions transversals i de llarg termini. Malgrat que a nivell institucional es manté un discurs on diuen ser conscients de part de la problemàtica i del seu impacte, es segueix promovent una economia rica en carboni, provocant un augment de la concentració d’aquest gas dia rere dia.

A Catalunya ja som més de 100 entitats que treballem en xarxa aplicant mesures per pal·liar aquesta situació: treballem en el medi marí, litoral, agrari, forestal, fluvial, urbà... i també treballem en recerca, gestió, educació, comunicació, incidència política, innovant per a un futur comú.

Per això des de la XCN conjuntament amb la resta d’entitats ens adherim a la Vaga Pel Clima i us volem fer avinent la importància de començar actuar en favor d’un desenvolupament sostenible real, amb decisions fermes. Oferim el nostre coneixement i experiència per tal que aquesta transició es pugui dur a terme abans no sigui massa tard.

Animem a les entitats i persones a donar suport a la Vaga Pel Clima:
- Adherint-se al manifest publicat a la pàgina emergenciaclimatica.net.
- Participant a les activitats i manifestacions que s’han organitzat arreu de Catalunya.
- Ajudant a difondre els missatges sobre emergència climàtica i crisi ecològica #VagapelClimailaNatura
 
Els problemes relacionats amb el canvi climàtic ens afecten a tots. Exigim justícia social!
 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies