Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

La proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat supera el debat a la totalitat al Parlament

Dijous 11 Abril 2019 - 15:47

El nou ens respon a una reivindicació històrica i concentrarà la protecció, planificació, gestió i millora del medi natural de Catalunya.
 
Text i imatges > Nota de premsa de la Generalitat de Catalunya


La proposició de llei presentada conjuntament per Junts pel Sí, PSC i Catalunya Sí que es Pot per a la creació de l'Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat va superar ahir el debat a la totalitat al Ple del Parlament. Així, s’inicia el tràmit parlamentari per a l’aprovació de la llei que concreta la creació d’un nou ens que s'encarregarà de liderar la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí. L’objectiu és potenciar la conservació del patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.
La creació de la nova agència respon a una reivindicació històrica d’entitats, administracions i organismes vinculats a la conservació de la natura a Catalunya. Així, des de fa més de 20 anys, ha format part de documents estratègics i de programes de diverses formacions polítiques.
 
L’objectiu és impulsar i coordinar les polítiques en matèria de biodiversitat de manera integral, mitjançant una estructura independent, com ja succeeix amb altres àmbits de les polítiques ambientals a Catalunya, com són l’aigua i els residus, que sí disposen d’una agència pròpia.
 
El nou ens dona compliment a les directrius de Nacions Unides i d’Europa envers la pèrdua progressiva de biodiversitat. Concretament, l’Estratègia europea sobre Biodiversitat, aprovada el 2011, insta els membres a prendre mesures fins al 2020 per aturar-la, mentre que a escala mundial, Nacions Unides va promoure el Conveni sobre la Diversitat Biològica durant la Cimera de la Terra el 1992. L’Agenda Global de Desenvolupament Sostenible 2030 també inclou objectius en aquest àmbit, vinculant per primera vegada el desenvolupament sostenible amb la conservació del patrimoni natural. A més, el Pla estratègic de la diversitat biològica 2011-2020, i el Pla d’acció dels governs subnacionals, ciutats i altres autoritats locals 2011-2020, insta els governs a coordinar-se, a totes les escales per ser efectius en la conservació i ús sostenible de la diversitat biològica. Des d’una perspectiva econòmica, el cost per incomplir l’objectiu de la Unió Europea d’aturar la pèrdua de la biodiversitat per al 2020 es calcula en 50.000 milions d’euros anuals.
 
Al costat dels països més avançats d’Europa
 
Amb la nova agència, Catalunya segueix el model dels països més capdavanters d’Europa en aquest àmbit, com ara França, que va crear la seva pròpia Agència per a la Biodiversitat el passat mes de gener.
 
La fórmula presenta un conjunt d’avantatges:
 
Estructura més sòlida i estable en el temps: es crea un ens amb personalitat jurídica pròpia i caràcter permanent, que aportarà la solidesa necessària per impulsar unes polítiques de conservació del patrimoni coherents i sostingudes en el temps. I és que, en els últims 25 anys, aquest àmbit de l’Administració ha patit modificacions reiterades d’adscripció i d’organigrama que han dificultat el desenvolupament adequat d’aquesta tasca.
- Elevada autonomia: l’agència serà independent i amb un elevat grau d’autonomia, la qual cosa facilitarà la concentració de recursos, la visibilitat de les polítiques de conservació i el potencial de resposta.
- Executivitat i agilitat d’acció: aquesta autonomia i el seu règim jurídic, aportaran agilitat en la implementació dels programes de protecció del medi i a l’hora d’abordar nous reptes i urgències sobrevingudes.
- Més recursos econòmics per al patrimoni natural: l’agència comptarà amb fonts de finançament pròpies, que se sumaran als recursos provinents dels pressupostos de la Generalitat, de manera que es dotarà aquest àmbit, històricament infrafinançat, dels recursos necessaris per equiparar-lo als estàndards europeus.
Pluridisciplinarietat, expertesa i suficiència dels recursos humans: l’agència permetrà vehicular la pluridisciplinarietat, l’expertesa i la suficiència dels recursos humans necessaris per abordar un àmbit tan complex i divers, cosa que la rigidesa de la funció pública dificulta.
 
Un territori especialment ric i divers, però també amenaçat
 
El patrimoni natural és un tret distintiu a Catalunya i un actiu estratègic que cal protegir i gestionar adequadament. En aquest sentit, el territori català és enormement ric pel que fa a biodiversitat, amb més de 400 espècies d’animals vertebrats, més de 10.000 espècies d’animals invertebrats i més de 4.000 plantes vasculars. En concret, Catalunya té 12 vegades més hàbitats d’interès comunitari per unitat de superfície que el conjunt d’Espanya, 6 vegades més que Itàlia, 3 vegades més que Portugal, 13 vegades més que França, 14 més que Suècia o Gran Bretanya i 15 més que Alemanya.
 
El 32% territori català es troba protegit pel Pla d’espais d’interès natural, el qual inclou els espais de la xarxa Natura 2000 i els espais naturals de protecció especial com ara els parcs naturals. Tanmateix, els indicadors globals sobre l’estat de la biodiversitat i el patrimoni natural evidencien que Catalunya continua perdent biodiversitat.  Així ho demostra el càlcul per a Catalunya del Living Planet Índex (LPI), un indicador sobre l’estat de la biodiversitat mundial adoptat pel Conveni sobre la Diversitat Biològica i els objectius d’Aichi, que mostra una disminució del 22% de les poblacions de 258 espècies de vertebrats i invertebrats per al període 2002-2016.
 
Un factor de dinamització econòmica
 
A més de la contribució ecològica, la preservació del patrimoni natural és estratègica també des d’un punt de vista econòmic, atès que contribueix al desenvolupament de diversos sectors com ara el turisme, i altres serveis vinculats al medi ambient.
 
En aquest sentit, la protecció de la natura representa una oportunitat i un factor de desenvolupament i de qualitat de país. El cost d’oportunitat per incomplir l’objectiu de la Unió Europea d’aturar la pèrdua de la biodiversitat per al 2020 es calcula en 50.000 milions d’euros anuals. Aquesta pèrdua i degradació del patrimoni natural posen en risc la provisió de serveis ecosistèmics bàsics per a la salut i el benestar de la societat, com la pol·linització, la fixació de carboni, l’esmorteïment d’inundacions, la purificació de l’aigua o la protecció dels recursos pesquers.


 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies