Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Nou Acord de custòdia del riu Glorieta i de la riera de la Selva d'Aurora amb l'Ajuntament de Vilallonga del Camp

Dijous 11 Abril 2019 - 16:54

Entre d'altres, es faran accions encaminades a l’eliminació d’espècies de flora invasores i a la recuperació dels camins. 

L’Ajuntament de Vilallonga del Camp i l’Associació Aurora, entitat social que integra persones amb problemes de salut mental i que duu a terme la recuperació ambiental del curs baix del riu Francolí, signen un acord per a la custòdia dels trams del riu Glorieta i de la riera de la Selva que passen pel terme municipal de Vilallonga del Camp. L’objectiu es preservar els valors naturals del territori i plantejar un seguit d’accions adreçades a la conservació de la biodiversitat de l’entorn natural.

En el marc d’aquest acord de custòdia es planteja portar a terme actuacions encaminades a l’eliminació d’espècies de flora invasores, com ara la canya i l’ailant, i a la recuperació dels camins. També es pretén sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de protegir els ecosistemes aquàtics.

Les parts estan d'acord en la necessitat de fer compatible l’ús del territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials, perquè en puguin gaudir totes les persones i també les generacions futures.  Per aquest motiu, l’Ajuntament de Vilallonga del Camp i l’Associació Aurora han establert un marc de col·laboració per dur a terme una iniciativa de custòdia del territori.

L’àmbit d’aquest acord es situa a les riberes del riu Glorieta i de la riera de la Selva, al terme municipal de Vilallonga del Camp.

 

Text i imatges > web de l'Associació Aurora
 

Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies