Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Subvencions de la Diputació de Girona 2019

Dimecres 27 Febrer 2019 - 16:57

   
Benvolguts membres,

La Diputació de Girona ha publicat 3 convocatòries de subvencions que poden ser del vostre interès.

- Subvencions a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2019
- Subvencions per a projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny 2019.
- Subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural 2019.

Subvencions a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2019

Per a aquestes subvencions s’han publicat 4 línies d’ajuts:

Línia 1: Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora.
Línia 2: Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines.
Línia 3.  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals.
Línia 4: Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta amb objectius de prevenció d'incendis i/o producció de biomassa.

Data límit de presentació de la proposta: 8 de març del 2019
Import total de la convocatòria: 360.000€
Per a més informació consulteu les bases de la convocatòria, on hi trobareu la quantia màxim per a cada beneficiari.
 
Subvencions per a projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny 2019

Per a aquestes subvencions s’han publicat 6 línies d’ajuts:

Línia 1. Subvencions per a les explotacions forestals (EF)
Línia 2. Subvencions per a les explotacions agrícoles-ramaderes (ES)
Línia 3. Subvencions per a empreses de serveis (ES)
Línia 4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic (PA)
Línia 5. Subvencions per actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat (ESS)
Línia 6. Subvencions per a l’establiment de reserves forestals (RF)
 
Objectius de les subvencions:

- Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics del Parc del Montseny, des de l’aproximació de la gestió activa i integral del conjunt dels seus recursos i d’acord amb les obligacions que deriven de la inclusió del Parc Natural del Montseny a la xarxa Natura 2000.
- Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat pel Pla Especial del Parc del Montseny.
- Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic dins de l’àmbit del Pla especial.
- Ordenar l’ús social al Parc del Montseny, garantint el seu gaudi per part de la societat i fomentant el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a l’educació ambiental.
- Potenciar l’arquitectura sostenible, en l’àmbit de la reserva de la biosfera del Montseny, buscant optimitzar recursos naturals i actuacions en l’edificació que minimitzin l’impacte ambiental en els edificis, en el medi ambient i als seus ocupants. Concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, amb una millora de l’eficiència energètica, reducció de les necessitats energètiques dels edificis i augment de la capacitat de capturar l’energia solar o de generar la pròpia energia renovable.
- Potenciar les instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal per incentivar el consum de biomassa local procedent de la gestió forestal sostenible, en l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
 
Data límit per presentar-s’hi: 15 de març del 2019
L’import total d’aquesta convocatòria és de 109.000€
 
Per a més informació consulteu les bases de la convocatòria.
 
Subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural 2019

L’ajut té per objectiu donar suport a projectes de conservació, millora i restauració dels valors naturals presents en espais d’interès natural gestionats pels consorcis per millorar, protegir i gestionar espais d’interès natural de la província de Girona.
Poden ser subvencionables exclusivament aquelles propostes que tinguin per objecte la conservació i/o millora del patrimoni natural (hàbitats, tàxons d’interès de conservació, i/o processos ecològics) i les accions de gestió de l’ús públic que tinguin com a finalitat la protecció dels valors naturals presents i la compatibilitat d’aquesta protecció amb el gaudi social dels espais naturals.

Les accions previstes s’han d’ubicar dins els espais de la xarxa Natura 2000, o els espais d’interès natural inclosos al PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural), de la província de Girona.
 
A tenir en compte:

La subvenció ha de correspondre, com a màxim, al 90 % del pressupost previst per a l’actuació. Cada consorci pot presentar, com a màxim, una sol·licitud.
Data límit per presentar-s’hi: 15 de març del 2019.
L’import total d’aquesta convocatòria és de 140.000€.
 
Per a més informació consulteu les bases de la convocatòria.

 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies