Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Publicació de nous capítols de la “Guia de bones pràctiques per a entitats de custòdia del territori. Gestió d’entitats i iniciatives de custòdia del territori”

Dijous 24 Gener 2019 - 12:59

Els nous capítols formen part de la 1a Part de la Guia: Bones pràctiques en gestió de les entitats de custòdia del territori.
 
Hem publicat diversos capítols nous de la “Guia de bones pràctiques per a entitats de custòdia del territori. Gestió d’entitats i iniciatives de custòdia del territori”. Gràcies al projecte “Consolídate. Programa de mejora interna de las entidades de custodia” (2018), que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, s’han pogut redactar els capítols 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 d’aquesta guia. Amb aquesta darrere actualització ja podeu consultar tots els capítols de la guia.

Les bones pràctiques són recomanacions ètiques i tècniques per a una gestió responsable i de qualitat de les entitats i iniciatives de custòdia del territori. La Xarxa de Custòdia del Territori, des dels seus inicis, ha considerat imprescindible reforçar i professionalitzar les seves entitats membres per tal de millorar la contribució d’aquestes en la conservació del patrimoni natural de Catalunya i, alhora, per consolidar la credibilitat social d’un moviment que busca la implicació de la societat civil.
 
La guia es divideix en dos grans blocs. El primer es focalitza en la gestió interna de les entitats de custòdia i el segon en la gestió de les iniciatives i projectes de custòdia. Al llarg del document es presenten bones pràctiques que es complementen amb exemples d’èxit d’entitats, catalanes o internacionals, que són referents en diferents àmbits i amb referències a documents interns i externs per ampliar la informació bàsica. Alhora, es fa una actualització de totes les obligacions legals que les entitats han de complir per a un funcionament normal.

Donat el volum d’informació que conté aquesta guia, i amb la finalitat de facilitar la feina de la seva implementació a les entitats, s’ha creat el Manual d’implementació de les bones pràctiques, que pretén orientar a les entitats sobre com començar a aplicar les Bones pràctiques, basat en la seva realitat i orientant el camí a recórrer cap a un futur de qualitat en la custòdia del territori. Per a cada grup de bones pràctiques s’han resumit les recomanacions i recursos principals en un esquema, es fan recomanacions clau i s’inclou un test d’autodiagnosi.  
 
A continuació trobareu la relació de capítols que formen la guia.

Part 1. Bones pràctiques en gestió de les entitats de custòdia del territori 
1. Definició estratègica de l’entitat
2. Funcionament de l’òrgan de govern
3. Gestió interna de l’entitat
4. Conflictes d’interessos
5. Gestió econòmica i financera
6. Captació de fons
7. Gestió de l’equip humà
8. Base social
9. Comunicació

Part 2. Bones pràctiques en gestió de les iniciatives de custòdia del territori
10. Selecció i avaluació d’iniciatives de custòdia
11. Contacte amb la propietat
12. Redacció de l’acord de custòdia
13. Compliment i seguiment dels acords de custòdia a llarg termini
14. Aliances
 
Descarregar la Guia (14 MB)
Descarregar el Manual (2 MB)

Esperem que els documents siguin del vostre interès i ajudin a la implementació d'una gestió responsable i de qualitat de les vostres entitats i iniciatives.

 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies