Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya pel finançament de projectes d'educació i sensibilització ambiental duts a terme en règim de col·laboració

Dilluns 18 Juny 2018 - 17:06

   

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha obert aquesta convocatòria de subvencions, amb l’objectiu de promoure l’educació i sensibilització ambiental.
 
TIPUS DE PROJECTES
Els projectes que poden optar a  aquest convocatòria són:
a) Els projectes d’educació i sensibilització ambiental que tinguin com a objectiu conservar els ecosistemes aquàtics continentals, litorals o marins.
b)  Els projectes d’educació i sensibilització ambiental que tinguin com a objectiu valorar els serveis ambientals dels ecosistemes.
c) Els projectes de ciència ciutadana que facin accions per promoure la participació ciutadana en la conservació i millora del medi ambient.


QUI S’HI POT PRESENTAR
L’objectiu d’aquesta subvenció és finançar projectes en règim de col·laboració, és a dir, que finançaran únicament projectes on hi hagi un mínim de 2 entitats implicades.
 
FINANÇAMENT
- En aquesta convocatòria es destinaran 600.000€ de pressupost total.
- L’import màxim subvencionable per projecte és de 40.000€. No es demana cofinançament.
- Es pagarà en 2 pagaments: el primer, una bestreta inicial del 80% del total de la subvenció concedida, que es tramita un cop atorgada la subvenció.
- Les entitats beneficiàries poden subcontractar part de l'execució de les actuacions subvencionades, sempre que aquesta subcontractació no excedeixi el 50% de l'import de les actuacions.
- Es poden subvencionar fins a un 10% de despeses generals o indirectes (funcionament i dietes de personal propi).
 
QUI S’HI POT PRESENTAR
- Associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya. Cal que la finalitat principal per estatuts sigui la protecció i la millora del medi ambient.
- Donat que en cada projecte presentat hi han de participar un mínim de 2 o més entitats, és obligatori formalitzar un acord de col·laboració entre les entitats beneficiàries.
 
COM PRESENTAR-S’HI
Únicament s’acceptaran sol·licituds telemàtiques (cal tenir signatura digital per realitzar el tràmit).
Data límit per presentar-s’hi: 2 de juliol
Termini d’execució del projecte: fins el 31 de juliol de 2019
 
Per a més informació consulteu:
- Les bases reguladores, ORDRE TES/209/2017, de 12 de setembre (consultar l’Annex 2)
- La resolució de la subvenció, RESOLUCIÓ TES/1038/2018
- El Power Point resum que es va presentar a la passada jornada informativa del 23 de maig, amb informació destacada a tenir en compte
- Un Power Point informatiu sobre Com enviar les sol·licituds

També podeu contactar amb la Montse Castellà de DTES, a entitats.ambientals.tes@gencat.cat
 
Més, sobre...: subvencions , educacio , finançament
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies