Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ajuts per a la redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal en finques de titularitat privada 2018

Dimarts 22 Maig 2018 - 16:11

   
Es tracta d’una línia d’ajuts a la gestió forestal sostenible per a donar suport econòmic a la redacció i la revisió d’instruments d’ordenació forestal (Operació PDR 08.05.02).
 
A QUI VA DIRIGIT
A les persones físiques i/o jurídiques propietàries de terrenys forestals de titularitat privada i les seves associacions.

 PRESSUPOST TOTAL de la convocatòria: 438.596,49€

La dotació màxima indicada es distribuirà de la manera següent:
1) Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF) i dels plans simples de gestió forestal (PSGF): 408.596,49 euros.
2) Redacció dels plans tècnics de gestió i millora forestals conjunts (PTGMFc): 30.000,00 euros.

L'import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 25.000,00 euros

Els TERMINIS de presentació de sol·licituds, de finalització de les actuacions i de justificació són els següents:
1.  Presentació de sol·licituds: de l'11 de maig a l'11 de juny de 2018.
2. Finalització d'actuacions: 30 de setembre de 2019, inclòs.
3. Justificació de feines: 15 d'octubre de 2019, inclòs.

Per a més informació consulteu la pàgina web de la Generalitat de Catalunya, amb les bases, documentació a presentar i com presentar-s'hi.
 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies