Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Els models de conveni de custòdia fluvial amb l'ACA

Dijous 5 Octubre 2017 - 15:22

Els models tindran una vigència de 4 anys i aniran associats a uns programes d'acció.
 

El passat mes de desembre el Consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va aprovar el model de Conveni de custòdia fluvial. Aquest model permetrà que les entitats sense ànim de lucre que tinguin iniciatives de custòdia fluvial amb actuacions periòdiques en domini públic hidràulic (DPH)  tinguin un acord formalitzat amb l'òrgan gestor. De moment aquesta opció és per a les conques internes de Catalunya, tot i que s'està treballant per fer-ho extensiu a la resta del territori.

Aquest model de conveni ha estat possible gràcies a la col·laboració entre l'ACA i el Grup de Treball de Custòdia Fluvial (GTCF) de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT).

L’objecte dels convenis servirà per establir la col·laboració entre l’ACA i entitats de custòdia mitjançant un Acord de Custòdia Fluvial, a fi de garantir la conservació i recuperació del medi fluvial, la millora del coneixement, i la sensibilització de la ciutadania respecte les problemàtiques associades als ecosistemes aquàtics en un àmbit d’actuació definit al DPH.

Aquests convenis tindran una vigència de 4 anys i aniran associats a uns programes d'acció. En aquests programes s'haurà de definir l'àmbit d'actuació objecte del conveni, així com una planificació temporal de totes les accions a dur a terme, tant de conservació, com de manteniment i difusió i divulgació. També s'haurà d'incloure una valoració econòmica pressupostant el cost de dur a terme totes aquestes accions.

Així, es preveu desenvolupar la custòdia fluvial per la gestió de les riberes i la millora hidromorfològica de rius i zones humides i promoure mesures en aquells àmbits que tinguin masses d’aigua prioritàries per a la consecució d’objectius de qualitat hidromorfològica.

En aquest sentit el Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciat que destinarà 1,5 milions en 6 anys a actuacions de conservació i recuperació del medi fluvial a través de subvencions a les entitats de custòdia fluvial.

A Catalunya hi ha 33 entitats de custòdia que treballen en l'àmbit dels rius i de les zones humides. La XCT, amb l'autorització de l'ACA, té actualment vigents 159 acords amb els propietaris d'ecosistemes fluvials que han permès actuar en una superfície de gairebé 2.800 hectàrees.

Aquelles entitats interessades en signar un conveni de custòdia fluvial amb l’ACA cal que facin arribar les propostes a la XCT, que comprovarà que aquestes compleixen amb els models acordats i/o us orientarà sobre els seus continguts. Podeu trobar més informació i descarregar-vos els documents model en aquest enllaç.
 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies