Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

S'han publicat les bases reguladores de les subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya 2016-2017

Dimecres 21 Octubre 2015 - 15:10

S’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya. Durant els propers dies es farà pública la convocatòria, amb més detalls sobre partides pressupostàries i  terminis de presentació de les sol·licituds. Però us avancem, de moment, els detalls de les bases reguladores, per tal que pugueu anar presentant les vostres propostes.
La convocatòria, amb caràcter plurianual, preveu destinar 600.000 euros durant els anys 2016 i 2017, i en resultaran beneficiaries 8 entitats de custòdia (7 associacions i 1 fundació). Per participar a la convocatòria caldrà presentar un Programa de custòdia del territori que inclogui:

1.    Breu descripció de l’àmbit on es desenvoluparà.
2.    Estratègia de custòdia de l’entitat, dels objectius generals i dels agents implicats.
3.    Pla de treball temporalitzat i vinculat als objectius del Programa de custòdia, amb indicació de les actuacions per a les quals es demana la subvenció.
4.    Pla de seguiment i avaluació del Programa i de les actuacions del Pla de treball.
5.    Informació addicional de l’entitat.
6.    Resum del pressupost, amb desglossament de les despeses per a les quals es demana la subvenció. 

Les actuacions subvencionables s’han de referir preferentment a:

- Espais naturals protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000).
- Zones humides de l’Inventari de zones humides de Catalunya.
- Espais de l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya.
- I especialment, territoris on no hi ha experiències de custòdia.
- Amb menor preferència, terrenys qualificats de no urbanitzables que tinguin valors naturals rellevants.

Beneficiaris:
Associacions i fundacions, que tinguin per objecte la gestió i conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.  I que aquestes no siguin titulars dels terrenys on es duguin a terme les actuacions.

Despeses subvencionables:
- Despeses de personal.
- Actuacions i inversions de conservació i restauració d’hàbitats en terrenys on hi hagi un acord de custòdia.
- Despeses financeres.
- Altres despeses (dietes, impressió de documents, inscripcions a congressos, etc.)

Es podrà subcontractar part de l’execució de les actuacions subvencionades, sempre i que aquesta subcontractació no excedeixi el 70% de l’import de les actuacions.
A l'espera de la publicació de la convocatòria oficial, us animem a anar preparant les vostres propostes amb la informació que aporten les bases reguladores publicades.
Més, sobre...: subvencions
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies