Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Paisatges Vius signa nous acords de custòdia del territori

Dimecres 4 Febrer 2015 - 17:23

En les darreres setmanes han signat 3 nous acords de custòdia del territori, al Ripollès, al Baix Ebre i a l'Alt Empordà.
 

Acord de custòdia amb la finca Plaus de Queralbs (Ripollès)
El passat 30 de gener van signar un acord de custodia amb la propietària dels Plaus a Queralbs (Ripollès) per recuperar pastures i prats de dall.

La finca d’Els Plaus està situada a la comarca del Ripollès, al municipi de Queralbs, dins de la Reserva Nacional de Caça Freser-Setcases. A través del GR11 llinda amb els comunals de Queralbs i l’Espai d’Interès Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, inclosos en la Xarxa Natura 2000 i sobre el qual s’està valorant una nova figura de protecció ambiental: El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. La finca es troba a 1.516 metres d’altitud i ocupa una superfície de 4,5 hectàrees.

L’acord, amb una vigència prevista de 10 anys, té forma de contracte de custòdia amb document tècnic de gestió, de manera que en els propers mesos es redactarà un Pla de Gestió que definirà una sèrie d’actuacions per desenvolupar a la finca durant el període de durada de l’acord. 
L’objectiu general de l’acord és fer compatible l’ús del territori amb la conservació dels seus valors naturals més destacats, principalment els prats i pastures naturals. Paisatges Vius es compromet a redactar el pla de gestió que permeti assolir els següents objectius específics, definits en l’acord:

- Iniciar una gestió sostenible dels prats de pastura i els prats de dall, buscant alternatives de millora de la productivitat i promoció de la biodiversitat.
- Recuperar prats de dall a partir d’una gestió forestal sostenible en aquelles parts els prats s’han emboscat.
- Posar en marxa parcel·les experimentals per aplicar diferents tècniques de restauració de pastures amb diferents composicions florístiques.
- Buscar alternatives mixtes entre la pastura de les vaques i l’oportunitat de tornar a introduir un ramat de xais.
 

Acord de custòdia amb la finca Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà)

La setmana passada l’Associació Paisatges Vius va signar un acord de custòdia a tres bandes amb l'entitat ecologista IAEDEN i Marc Bosch, gestor de la finca Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà), de 60 hectàrees i dedicada a la producció de farratges ecològics.

L’acord va ser promogut per la IAEDEN i s’enmarca dins el seu projecte de custòdia agrària, mantre que Paisatges Vius actua com a entitat asessora. En aquest sentit, els compromisos que assumeixen les parts són:

- Paisatges Vius. En l’acord Paisatges Vius es compromet a assessorar en temes de conservaió de la natura i a promoure actuacions de millora de la biodiversitat.
- IAEDEN. L’entitat incorpora la finca a la seva xarxa de productors per promoure l’aplicació de bones pràctiques agràries i es compromet a donar suport i difusió de l’acord, promoure els seus productes i a organitzar activitats de voluntariat.
- Marc Bosch. Al llarg dels dos anys prorrogables que durarà l’acord el gestor es compromet a treballar per aplicar certes pràctiques agràries sostenibles, entre els que destaquen la rotació de cultius, potenciar refugis per la fauna, la reducció en l’ús de pesticides i herbicides o la incorporació de varietats tradicionals de farratges.


Acord de custòdia a la llacuna del Port de l'Estany de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre)
El passat 9 de gener va tenir lloc l’acte de signatura de l’acord per a la restauració de la llacuna del Port de l’Estany entre Paisatges Vius i l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, administració responsable de la gestió d’aquest espai públic.

La llacuna del Port de l’Estany és un espai on hi ha les restes d’una massa d’aigua litoral que es troba en un estat de conservació deficient a causa d’un procés de rebliment per acumulació de sediments i restes de vegetació palustre, sobretot canyís i boga. Aquest fet fa que la llacuna no presenti làmina d’aigua i que no aculli poblacions de peixos.

L’interés de Paisatges Vius en signar un acord per aquest espai rau en l’elevat potencial que presenta per acollir poblacions de samaruc (o fartet) en el futur, quan la llacuna sigui restaurada. En aquest sentit els objectius de l’acord són:

- Recuperar morfològica i ecològicament la llacuna
- Reintroduir el fartet o el samaruc a la llacuna restaurada
- Compatibilitzar aquesta restauració amb d’altres projectes i iniciatives que puguin desenvolupar-se a l’entorn del Port de l’Estany

Els compromisos de les dues parts són:

- Paisatges Vius es compromet a dur a terme la restauració de la llacuna i a col·locar una tanca de protecció i un cartell informatiu, així com a buscar el finançament necessari per fer-ho.
- L’ajuntament es compromet a donar suport en la tramitació dels permisos necessaris per a la restauració de la llacuna i a fer un seguiment regular de l’espai per informar a Paisatges Vius dels desperfectes o altres incidències que puguin ocórrer.

Text i imatges > Paisatges Vius
 

Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies