Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

LLIBRE DEL MES: Ecologia i conservació dels ocells forestals

Dijous 15 Gener 2015 - 17:17

El llibre és un manual de gestió de la biodiversitat en boscos catalans.
 

L’objectiu final de Ecologia i conservació dels ocells forestals. Un manual de gestió de la biodiversitat en boscos catalans , és proporcionar criteris per integrar la conservació de la biodiversitat en la gestió forestal. En els darrers temps s’està evidenciant un interès creixent de la societat per a la conservació de la biodiversitat i el paisatge. El sector forestal, sensible als nous costums i a les dificultats econòmiques de fer rendir els terrenys forestals a la regió mediterrània, està adoptant cada cop més una gestió multifuncional dels boscos. S’evidencia un interès dels propietaris i administracions forestals en trobar altres sortides al clàssic mercat de fustes i llenyes, orientats cap a altres recursos, basats principalment en el gran fons de biodiversitat dels sistemes forestals (boscos, matolls i pastures) i el seu enorme atractiu paisatgístic.

En aquest manual s’exposen els resultats de diferents estudis sobre la incidència de l’estructura i la gestió forestal sobre la comunitat d’ocells, entesos com a grup bioindicador de l’estat de conservació dels boscos. La varietat d’ocells en els boscos de Catalunya és molt gran, són sensibles als canvis en els sistemes naturals i es poden estudiar de manera relativament senzilla. Per això són un grup d’organismes molt útil per testar la incidència de les activitats humanes sobre el medi natural i serveixen per oferir recomanacions de gestió per a conciliar la gestió forestal amb la conservació de la biodiversitat.

Tot i que aquest manual tracta especialment del conjunt de la comunitat d’ocells, sempre que es creu oportú, es fa un incís a grups amb un interès particularment interessant (com els picots o els usuaris secundaris de cavitats) i a espècies escasses, amenaçades o emblemàtiques, com el gall fer o el mussol pirinenc. Respecte a aquests ocells s’han incorporat dades pràctiques al llarg dels apartats de gestió i en uns requadres estacats per espècie al final del manual. En el cas del gall fer una espècie tant complexa en requeriments d’hàbitat i dominis vitals amplis i canviants al llarg de l’any, que el seu tractament complert s’escapa dels objectius del manual. Podeu trobar informació actualitzada molt complerta als manuals del Ministeri de Medi Ambient (Canut et al. 2011) i del projecte europeu Gallipyr (Ménoni et al. 2012).

Autor: Jordi Camprodon
1a edició: novembre del 2013

226 pàgines

Podeu descarregar-vos gratuïtament el manual a través d'aquest link
 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies