Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

La custòdia forestal: una assignatura pendent

Dijous 4 Desembre 2014 - 10:01

Article d'opinió d'en Xavi Buqueras.
Un país forestal com el nostre té desenvolupades una sèrie de polítiques públiques per tal que el seu gestor, el propietari, planifiqui i gestioni segons el seu criteri (sempre dins el marc legal). L'increïble diversitat de boscos de la que disposem (des d'avetoses imponents a pinedes esparses) i de contextos (de boscos rendibles i ben gestionats a boscos improductius o sense cap mena de gestió) fa imprudent generalitzar. En aquest univers de situacions, hi ha espai per a la custòdia? Creiem que sí, veiem-ne alguns exemples.

Per un costat ens trobem amb propietaris que, tot i realitzar una gestió clàssica de la finca, no posen en valor altres aspectes de la finca que tenen actius ecològics o culturals: zones humides, prats, coves, basses o antigues construccions amb valors etnològics són alguns aspectes que una entitat pot valoritzar.

Per altra banda, les entitats també poden incidir en la gestió mitjançant la incorporació de criteris en la planificació i en la gestió posterior. En aquest sentit, els instruments d'ordenació (IOF) actuals poden incorporar tot tipus de detalls que, si s'apliquen, suposen grans canvis en la protecció de determinades comunitats. Cada vegada més propietaris veuen la necessitat de tenir en compte tots els aspectes de la finca, així com incorporar-hi objectius tant diversos com el ramader, l'aprofitament micològic, el recreatiu o els de conservació.

En qualsevol cas, cal dinamitzar les finques per tal que s'hi faci gestió forestal. Davant l'amenaça dels incendis forestals cal més gestió preventiva, més ajuts a la propietat per tal que facin front a l'excés de combustible i a les estructures que afavoreixen els grans incendis. En aquest sentit, les entitats poden jugar un paper molt important tot implicant als propietaris en associacions per a la gestió conjunta, una eina que s'està demostrant com la clau de volta per valoritzar el territori.

Moltes entitats han incidit en els ambients forestals, ja sigui d'una manera directa o indirecta. Tot i així, voldria mencionar dos iniciatives que han treballat molt específicament pels boscos: el Projecte Boscos de Muntanya, el qual posa de manifest com amb una organització potent es pot mobilitzar el voluntariat i realitzar una gran tasca de millores en boscos públics, i el projecte Selvans, el qual valoritza un patrimoni negligit fins fa pocs anys, els escassos boscos madurs.

Finalment, les entitats poden participar activament en la promoció d'espècies forestals protegides o secundaries dins la massa, però que li confereixen una riquesa i, per que no, poden donar en el futur rèdits econòmics superiors als que ofereix la gestió fustanera clàssica. Un exemple el tenim amb el teix, un arbre que, tot i estar protegit des de fa 30 anys, no havia estat objecte de conservació activa fins que s'ha endegat el projecte LIFE “Taxus”. Així doncs, per conèixer en detall aquests projecte i com la custòdia permet recuperar aquest hàbitat d'interès prioritari, us convidem a venir el proper 13 de desembre a la Serra de Llaberia, un espai natural gestionat per un consorci d'ajuntaments que realitza habitualment acords amb els propietaris. Us hi esperem!

Xavi Buqueras


 
Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies