Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada 2019. Recuperació del potencial forestal

Dijous 11 Abril 2019 - 11:40

   
Aquests ajuts són convocats pel Centre de la Propietat Forestal.

Actuacions subvencionables
1) Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en el cas d'incendi forestal a l'Alt Empordà de l'any 2012 sobre masses de sureda cremada.
2) Lleva del suro i pelegrí cremat per l'incendi a l'Alt Empordà de l'any 2012.
3) Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en els casos de danys biòtics en masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinastre) dels municipis de les comarques que figuren en el punt 7 de la resolució.
 
L’import total per aquests ajuts és de 350.877,2€. Els imports seran distribuïts de la manera següent:
Per a les zones afectades per incendis forestals a l'Alt Empordà de l'any 2012 en suredes cremades (08.03.01): 175.438,60 euros.
Per a les zones afectades per danys biòtics sobre el pinastre a les comarques de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Maresme i el Vallès Oriental (08.03.01): 175.438,60 euros.

L'import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona beneficiària és de 25.000 euros.

Quan l'import proposat per atorgar en una sol·licitud/expedient sigui inferior a 1.500 euros, no es tramitarà per qüestió d'eficàcia i eficiència administrativa i s'arxivarà l'expedient amb la comunicació prèvia a la persona sol·licitant.

Qui s’hi pot presentar: persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals. També associacions de propietaris forestals legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia.
Data límit per presentar-s’hi: 25 d’abril
Documentació a presentar: entre d’altres, caldrà presentar la memòria de l’actuació a realitzar, el pressupost desglossat, un mapa topogràfic de la finca i un mapa amb l’actuació definida.
 
Per a més informació consulteu la web amb la normativa relacionada.

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies