Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Adaptant la custòdia al canvi climàtic

Dijous 8 Febrer 2018 - 10:36

El canvi climàtic ja és aquí i ens afecta, cal que ens hi adaptem
Que el canvi climàtic representa un repte per a la conservació de la natura està fora de tota discussió. Per altra banda, la custòdia es consolida com una eina més en l’estratègia de conservació del nostre país, com demostren les versions recents de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya o la inclusió del contracte de custòdia al Codi civil. La combinació d’aquestes dues idees ens porta a la següent reflexió: la custòdia necessita adaptar-se al canvi climàtic.

El canvi climàtic canviarà, i de fet ja ha canviat, les condicions que defineixen la distribució de la biodiversitat i per tant tindrà un efecte important tant en la composició dels hàbitats naturals com en ambients agrícoles. Nombrosos estudis han demostrat que les espècies ja han començat a respondre a aquests canvis, “perseguint” els seus nous ambients favorables, generalment migrant cap al nord o cap a majors alçades. De la mateixa manera però, s’ha demostrat que, per a moltes espècies, el canvi és massa ràpid, i que per tant no poden moure’s a la mateixa velocitat que les condicions que els són favorables ho fan. A més, altres canvis que ocorren en paral·lel al canvi climàtic (per això es parla sovint de canvi global), plantegen altres reptes de difícil superació: espècies invasores, noves plagues, canvis en l’ús del sòl... En el pitjor dels casos, aquell espai on protegim una determinada espècie pot deixar de ser-li favorable en les properes dècades, destinant-hi per tant uns esforços inútils. Què cal fer en aquest cas? El canvi climàtic ens planteja aquest dubte moral als conservacionistes, hem d’abandonar aquesta espècie a la seva sort? Lluny de voler donar resposta específica a aquesta pregunta, sí que és cert que potser hauríem de despullar-nos de cuirasses morals massa estretes i concentrar esforços en sistemes que podran mantenir-se amb un esforç (i recursos) raonables.

Sovint, però, la disquisició no es mou en terrenys tan extrems, i si establim una bona estratègia d’adaptació al canvi climàtic podem reduir la vulnerabilitat del nostre sistema al canvi climàtic. Com a custodis del territori cal doncs que fem el possible per adaptar-nos al canvi climàtic. Custodiem el sistema que custodiem, serà essencial que fem una bona diagnosi de vulnerabilitats i impactes, que definim i apliquem una sèrie de mesures d’adaptació i que en fem un seguiment i una avaluació. Vaja, el que faríem en qualsevol espai que vulguem conservar, però afegint-hi el factor canvi climàtic. Des de la xarxa treballem per ajudar les entitats de custòdia a adaptar els seus espais, creant nous materials de consulta específics, divulgant casos pràctics i mitjançant assessoraments. Que el canvi climàtic no ens agafi desprevinguts!l
 
Més, sobre...: custòdia , canvi climàtic
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies