Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ajuts en espècies per a entitats sense ànim de lucre per millorar la participació interna del Dept. d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

Dijous 4 Maig 2017 - 11:33

  
Aquesta convocatòria pertany al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Objectiu: la millora de la participació interna a les entitats sense ànim de lucre de Catalunya mitjançant prestació d'un servei personalitzat d'assessorament i suport tècnic a les entitats beneficiàries.

Qui s’hi pot presentar: les entitats sense ànim de lucre de Catalunya que estiguin inscrites al Registre General de Dret i Entitats Jurídiques el departament de Justícia.

En què consisteix l’ajut?
En un acompanyament personalitzat que comporta un seguiment presencial i virtual, per part d’una persona assessora, de les accions a desenvolupar per assolir el projecte de millora. La finalitat és afavorir la presa de decisions col·lectives, garantir la transparència i el bon funcionament de l'òrgan de govern. A més s'aportaran eines de comunicació interna, o qualsevol altre mecanisme que contribueixi a millorar la participació interna de l'entitat.

Documentació a presentar:
Entre la documentació a presentar destaquem la Descripció del projecte pel qual es demana l’ajut, que ha de contenir la següent informació:
- Dades identificadores de l'entitat
- Resum executiu del projecte de millora de participació
- Objectius que es persegueixen amb el projecte
- Antecedents, context i justificació del projecte, satisfacció de necessitats no cobertes
- Relació de persones de l'entitat implicades en el projecte i la seva vinculació a l'entitat.

Termini màxim per presentar les vostres sol·licituds: es poden presentar les sol·licituds des del 25 d’abril fins el 16 de maig, ambdós inclosos.

Les accions hauran de desenvolupar-se durant un període de temps que finalitzarà, com a màxim, el 30 de novembre del 2017.

Per a més informació consulteu les Bases de l’ajut, on trobareu informació sobre:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7343/1602314.pdf

- Com presentar les sol·licituds
- Documentació a presentar
- Criteris de valoració de les sol·licituds,
- Resolució

I també al següent link:
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/govern-obert/participacio-ciutadana/enfortiment-de-la-societat-civil/Jornada-sobre-participacio-interna-a-les-entitats/

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies