Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Tramitació convenis de custòdia fluvial amb l’Agència Catalana de l’Aigua

Dimecres 5 Abril 2017 - 13:21

Aquelles entitats de custòdia fluvial interessades ja podeu posar-vos en contacte amb la XCT per iniciar el tràmit.
 
El passat mes de desembre el Consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va aprovar el model de Conveni de custòdia fluvial. Aquest model permetrà que les entitats que tinguin iniciatives de custòdia fluvial amb actuacions periòdiques en domini públic hidràulic (DPH)  tinguin un acord formalitzat amb l'òrgan gestor. De moment aquesta opció és per a les conques internes de Catalunya, tot i que s'està estudiant les possibilitats per fer-ho extensiu a la resta del territori.

Aquelles entitats interessades en signar un conveni de custòdia fluvial amb l’ACA cal que facin arribar les propostes a la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), que comprovarà que aquestes compleixen amb els models acordats i/o us orientarà sobre els seus continguts. Per fer-ho descarregueu-vos els documents models:
 
- Model marc de conveni de custòdia fluvial (versió pdf / versió word)
- Model de memoria de Programa d’acció (versió pdf / versió word)

Després, la XCT enviarà la vostra proposta als serveis centrals de l’ACA, que hi donaran el vist-i-plau tècnic i jurídic si s’escau i es procedirà a la seva signatura. Així mateix, si les actuacions proposades es localitzen en un espai natural protegit (XN2000 o altres) caldrà informe previ dels Serveis Territorials del DTES.

Els serveis centrals de l’ACA informaran a les Demarcacions territorials sobre la firma del conveni amb l’entitat, així com del seu programa d’acció, i el funcionament de les comunicacions sobre les actuacions concretes derivades del seu Programa d’acció, tal com estigui previst al Conveni. Durant tot aquest procés les entitats hi podreu participar activament.

Un cop el conveni de custodia fluvial estigui aprovat cal complir els seus compromisos que consisteixen en :
- Informar anualment sobre les actuacions concretes a executar previstes al Programa d’acció, i que requereixen informe previ favorable de la Demarcació territorial corresponent de l’Agència Catalana de l’Aigua.
- Notificar a Serveis Centrals de l’ACA l’informe de seguiment de les actuacions realitzades.

Envieu les vostres propostes a:  mmaso@custodiaterritori.org amb l’assumpte del missatge: Conveni custòdia fluvial “nom entitat”.

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies