Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Resultats 2016 del Pla de Treball 2015-2020 del Departament de Territori i Sostenibilitat i la XCT per a la custòdia del territori

Divendres 13 Gener 2017 - 13:13

El Pla de Treball 2015 - 2020 DGPA-XCT estableix les accions prioritàries per al desenvolupament i la institucionalització de la custòdia del territori al nostre país
El Pla de Treball 2015-2020 consta de 3 objectius específics i 10 accions operatives, centrades en intensificar l’aliança i la concertació públic-privada, desenvolupar accions marc de promoció, suport i impuls de la custòdia i afavorir les bones pràctiques i la qualitat en la custòdia del territori. 

Les accions del Pla desenvolupades al llarg del 2016 han permès avançar en accions prioritàries de treball per al desenvolupament i la institucionalització de la custòdia del territori al nostre país. Trobareu informació detallada a l'informe de resultats que hem elaborat. 

A continuació, destaquem les accions del 2016 més rellevants:

- Reunió amb el President Puigdemont: vam exposar-li la importància de treballar en favor de les polítiques ambientals com a peça fonamental en el procés de construcció del nostre país. A la reunió també hi va assistir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà. 

- Defensa el contracte de custòdia del territori al Parlament: vam comparèixer davant la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya per parlar de l’article 623-34 del projecte de llei del Llibre VI del Codi civil de Catalunya, que regula el contracte de custòdia del territori.

Promoció d’acords de custòdia en espais de titularitat pública: s’han mantingut contactes amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per la realització de proves pilot d’acords amb entitats de custòdia en Domini Públic Hidràulic, i per establir un model de Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i “l’entitat de custòdia” per a la realització d’actuacions de custòdia fluvial al terme municipal. 

- ​Promoció de l’aplicació del 0’5% de l’IBI per la recuperació del medi natural: s'ha promogut l’aplicació per part dels ajuntaments de l’assignació del 0’5% de l’Impost de Bens Immobles a projectes de millora i preservació del nostre patrimoni natural. Es tracta d’una iniciativa iniciada l’any 2013 per l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, amb la col·laboració de Fundació Emys, a la qual s’hi estan sumant altres municipis. 

Constitució i trobades del Grup de Treball de Custòdia Municipal: Donat l’important pes en els acords de custòdia dels ens municipals i les seves particularitats com a entitats públiques, aquest any s'ha constituït formalment el grup de treball de custòdia municipal. Durant l'any també s'han organitzat dues trobades per a conèixer de primera mà projectes de custòdia amb participació d’ens municipals.

- Jornada Anual de la XCT: unes 150 persones van assistir a la jornada anual de la XCT, que es va celebrar al centre d’educació ambiental de Can Coll, al Parc Natural de Collserola. Durant la Jornada es van succeir tres activitats paral·leles: la Jornada Tècnica “Fomentar l’accés a la terra per una nova generació d’agricultors agroecològics”, el Seminari “La custòdia del territori, nou paradigma per a la conservació de la natura”, organitzat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i dirigit per en Brent Mitchell, i Rondes de Comunicacions sobre aspectes innovadors de la custòdia del territori. 

- Setmana de la Natura: es va organitzar de manera conjunta amb la XVAC, i va comptar amb la implicació de més de 15.000 persones, que van participar en 232 activitats diverses, de la mà de 175 organitzacions (associacions, fundacions, ens locals, empreses, etc.).


- 3a trobada de propietaris de custòdia del territori: es va celebrar a la seu de la Fundació Miranda al bell mig de la Serra del Catllaràs. Més de 25 persones van poder conèixer i compartir experiències d’altres propietaris de Catalunya que desenvolupen accions de conservació i millora de la biodiversitat en les seves finques. La inauguració va anar a càrrec de Montse Barniol, directora general de Forests de la Generalitat de Catalunya.

- Pla Director XCT 2017-2020: s'ah treballat per la redacció del nou Pla, que recull 19 accions emmarcades en 5 línies estratègiques. Estableix i determina molts dels grans reptes de la custòdia i la conservació de la natura a Catalunya fins el 2020, i planteja una revisió de l’anterior Pla Director 2012-2016 sota un esperit de continuïtat i participació de tots els membres. 

Tasques desenvolupades pels Grups de Treball de la XCT de Custòdia Fluvial, Marina, Agrària i Forestal: Durant el 2016 aquests grups de treball han desenvolupat accions específiques que reforcen la promoció i el coneixement de la tasca d’aquests grups (visites de camp, models d'acords específics, etc.).

- Impuls del treball en xarxa per la custòdia del territori més enllà de Catalunya: en destaca la participació al Seminari sobre conservació transfronterera de la International Land Conservationen i al Rally Anual de la Land Trust Alliance; la participació a la conferència “Bosland – Passion for Nature” per presentar els resultats del projecte LandLife; i el Premi Best Life Nature Projects 2015 de la Comissió Europea al projecte LandLife. 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies