Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Custòdia, energia i canvi climàtic

Diumenge 29 Novembre 2015 - 15:55

La custodia del territori és realment un deure de tots. Un concepte incorporat, però, molt recentment en la nostra cultura i que des de la nostra organització i les entitats que en formen part tractem d’estendre i fer arrelar en el si de la societat.
 
Fins avui aquesta tasca de “custòdia” l’hem anat desenvolupant al voltant del concepte de la conservació dels valors naturals dels nostres ecosistemes. Ja sigui per recuperar habitats de diferents espècies en risc, com per recuperar la salut de diferents entorns de biodiversitat i fins i tot d’indrets d’alt valor paisatgístic. I ho fem a traves de signar acords amb propietaris i gestors d’aquests espais dins del marc de la conscienciació vers la necessitat de conservar aquests valors com herència per les nostres generacions futures. Tanmateix i de manera pedagògica treballem per demostrar i fer comprendre que fins i tot les activitats agràries, forestals de lleure etc..son recursos que poden ser aprofitats de manera totalment compatible amb la conservació d’aquests valors naturals. 

Però no podem oblidar que estem immersos en un moment de necessaris canvis de comportament social formant simbiosi amb un ineludible canvi radical de model energètic. Com diu l’enginyer i company del col·lectiu “CMES”, Carles Riba, "estem a la fi de 200 anys d'un model energètic irrepetible". Avui gairebé ningú dubta ja del desgavell que, amb la crema indiscriminada i accelerada dels combustibles fòssils i d’urani, estem ocasionant sobre la salut dels ecosistemes, els propis cicles termodinàmics del planeta i la pobresa i patiment bèl·lic sobre les diferents societats. 

Uns efectes que es tradueixen en greuges sobre la salut dels ecosistemes i al mateix temps en un increment de l’efecte hivernacle de la nostra atmosfera que ens condueix a un increment accelerat de la temperatura del planeta. Un desequilibri termodinàmic que anomenem “canvi climàtic” que xifren ja en un horitzó immediat de 2ºC d'increment de temperatura mitjana. Una mitjana que comportarà increments extrems cada cop més insuportables per la vida en les latituds mes solejades com la nostra. Cal afrontar sense dilació el canvi de model energètic i l’única alternativa és l’aprofitament de les fonts renovables d’accés a l’energia.

I aquí és on ens cal eixamplar els nostres horitzons de custòdia per tal de poder preservar i facilitar la pròpia resiliència d’aquests valors naturals en front d’aquest canvi climàtic. De poc hauran servit els nostres esforços de conservació si els ecosistemes no poden sobreviure als graus de contaminació i de canvi climàtic que estem ocasionant si persistim en donar continuïtat al model fòssil i de fissió nuclear. 

És evident que aquest canvi de model i actituds s’hauran de produir en el termini de temps més curt possible per tal d’aconseguir el mínim greuge sobre aquests ecosistemes. Un fet que per les seves repercussions fa que des de les entitats de custòdia haguem de col·laborar per impulsar la necessària transició cap a un model energètic 100% renovable. Però alhora no podem ignorar que la implementació d’un nou model energètic basat en l’aprofitament de les fonts renovables comportarà impactes sobre els recursos del territori que caldrà ponderar i implementar de manera respectuosa i compatible amb aquests propis valors naturals. 

No hi ha dubte que es plantejarà l’aprofitament de tot tipus de recursos, hidràulics sobre els cursos fluvials, convertidors eòlics, parcs fotovoltaics, aprofitaments dels potencials de biomassa, centrals termosolars, etc., que caldrà ordenar i compatibilitzar amb la conservació de la natura. En aquest sentit, el meu parer, és que la xarxa d’entitats de custòdia del territori podem jugar un paper essencial en fer sostenibles aquests impactes a traves de fer operatiu el binomi “custodia i energia”. Un paper que pot aportar al nou sistema energètic no només l’experiència de les accions de custòdia i el propi coneixement dels valors i fragilitats naturals de cada territori, sinó que també la possible col·laboració en fer viable una economia energètica productiva respectuosa, compatible i sostenible pel propi medi.

Caldria pensar també en les noves oportunitats i recursos que aquesta participació en la implementació del nou model energètic podria suposar per enfortir el futur i per tant els propis objectius de les entitats de custòdia. No coneixem bé encara com es desenvoluparan els efectes d’aquest canvi climàtic i com reaccionaran els diferents ecosistemes. Però tot apunta a què els canvis climàtics, socials i tecnològics es produiran de manera accelerada i per tant caldrà estar preparats per adaptar-se als nous reptes però també per aprofitar les noves oportunitats. De fet ja existeixen a Catalunya inquietuds en aquest sentit i especialment de la pròpia Conselleria de Territori.

Vegeu :
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Visita_Medacc
medacc-life.eu/sites/medacc-life.eu/files/project_files/medacc_es.pdf

Pensem-hi! Crec que paga la pena estar preparats i formar part d’un projecte de futur.
Més, sobre...: energia , canvi climàtic , eduard furró
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies