Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Desenvolupament de la custòdia del territori i incentius fiscals

Dijous 8 Octubre 2015 - 13:43

 
El desenvolupament de la custòdia del territori a Catalunya ha estat notable en la darrera dècada. Des de la implantació del concepte importat dels Estats Units d'Amèrica a principis de la dècada passada, i la seva adaptació a la realitat social i jurídica catalana, la custòdia del territori ha estat una estratègia escollida per tirar endavant nombroses iniciatives conservacionistes d'organitzacions privades no lucratives i administracions locals.
 
La continuïtat d'aquest creixement, però, depèn en bona part del suport de les administracions públiques als acords de custòdia a través d'incentius fiscals diversos. Aquest plantejament ha estat clar des dels inicis de la implantació de la custòdia del territori, ja que la conservació dels valors naturals en una finca genera a la propietat costos directes i d'oportunitat que reverteixen en el conjunt de la ciutadania.
 
Ara bé, quan abordem la reflexió sobre com hauria de ser el sistema d'incentius fiscals per als acords de custòdia, entenem de seguida que la signatura d'un acord de custòdia no pot ser per si sol el supòsit de fet. Sota la categoria genèrica d'acord de custòdia es poden trobar tipologies diverses d'iniciatives amb un grau de compromís molt divers entre les parts: un sistema d'incentius fiscals ha d'exigir necessàriament un mínim compromís per a que l'acord sigui eligible, i potser també una graduació dels compromissos afegits voluntàriament.
 
Als Estats Units, el boom espectacular experimentat en la signatura de nous acords de custòdia a partir dels anys 80 del segle passat va anar lligat, efectivament, a una forta incentivació fiscal per part del Govern, però també a una activitat de comprovació i fiscalització administrativa minuciosa per part de l'agència tributària estadounidenca, tant de la forma i contingut dels acords com de les entitats de custòdia i el seu funcionament intern. Això ho hem d'entendre com a desitjable ja que és feina de les Administracions Públiques garantir el bon ús dels fons públics i poder donar comptes del seu retorn social.
 
 
Les bases d'un futur sistema d'incentius a Catalunya
 
Entre els objectius del Pla de treball 2015-20 per a la promoció de la custòdia del territori a Catalunya, acordat entre la Xarxa de Custòdia del Territori i la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, hi ha el d'impulsar les desgravacions i incentius fiscals per als propietaris de finques amb acords de custòdia del territori (dins l'AO2).
 
De cara a cercar una forma d'acreditació dels acords elegibles per a incetius fiscals, la Xarxa de Custòdia del Territori i la Direcció General de Polítiques Ambientals, durant el desenvolupament de l'anterior Pla de treball (2010-2014), han treballat en la línia de crear un sistema de registre d'acords i d'entitats de custòdia del territori. La proposta presentada per la XCT (a 21 de setembre de 2015) en l'actualitat té la vocació de facilitar un reconeixement administratiu basat en uns requisits legals i tècnics i per tant també d'utilitat social i consta de:
 
-   La creació d'una nova secció dins el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat (REMAS) on s'inscriuran les entitats de custòdia com a modalitat de les entitats de medi ambient i sostenibilitat i per tant prèviament inscrites com a tals al registre.

-   La creació d'un registre de contractes ("contractes" de custòdia, per oposició a "acords" ja que els propis requisits que té la inscripció (drets i obligacions, usos permesos i no permesos, clàusules d'incompliment, etc.) esvaeix tot dubte sobre si ens trobem davant de simples declaracions d'intencions o autèntics contractes amb força de llei entre les parts.
 
La inscripció de l'entitat com a entitat de custòdia comporta la possibilitat d'inscriure els seus acords, i la inscripció dels acords els atorga el segell necessari per a ser mereixedors d'incentius fiscals. No tots els acords de custòdia han de ser inscrits al registre per a ser considerats com a tals, però només els que ho estiguin podran accedir als incentius fiscals, i ho faran en la mesura que el registre els atorgui un o altre nivell de qualitat, seguretat jurídica, etc.
Més, sobre...: incentius fiscals , entre iguals
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies