Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria d'ajuts per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya per als anys 2014 i 2015

Divendres 6 Juny 2014 - 15:51

El passat 2 de juny es va publicar al DOGC la convocatòria dels ajuts per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya per als anys 2014 i 2015, per l’ORDRE AAM/167/2014, de 26 de maig, per la qual es modifica l'Ordre AAM/388/2012, de 23 de novembre.

El termini de presentació de sol·licituds d’ajut és d’un mes a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L’objecte dels ajuts és finançar actuacions per a la conservació, millora i divulgació dels espais naturals protegits de Catalunya. L’import total de la convocatòria és de 4.185.000,00 euros, dels quals 3.250.000,00 euros són aportats pel DAAM i 935.000,00 euros són aportats pel FEADER. Aquest import total es reparteix entre tres línies d’ajut:

- Línia 1 d’ajuts als espais naturals de protecció especial
- Línia 2 d’ajuts als espais del PEIN
- Línia 3 d’ajuts a les zones humides

Les actuacions subvencionables (veure en detall l’ordre per a més informació específica) són:

Grup d’actuacions 1: Publicacions i actuacions de condicionament.
1.1 Educació i divulgació dels valors ambientals i del patrimoni cultural immaterial dels espais (només per a la línia 1).
1.2 Condicionament del patrimoni i els valors naturals de l’espai.
1.3 Condicionament d’infraestructures vinculades als usos públics de l’espai.
1.4 Condicionament d’edificacions d’ús agroramader i d’infraestructures ramaderes fixes.

Grup d’actuacions 2: Inversions.
2.1 Educació i divulgació dels valors ambientals i del patrimoni cultural immaterial dels espais.
2.2 Inversions en edificacions i en infraestructures ramaderes fixes.
2.3 Restauració i millora del patrimoni i els valor.
2.4 Inversions en infraestructures vinculades als usos públics de l’espai.

Fixeu-vos que les bases que regeixen la convocatòria són les mateixes que del 2013 (l'Ordre AAM/388/2012, de 23 de novembre), amb algunes modificacions aprovades amb l’Ordre de convocatòria pel 2014 i 2015 (l’ORDRE AAM/167/2014, de 26 de maig).

Entre aquestes modificacions destaquem el punt on es requereix que les associacions i fundacions tinguin els estatuts adaptats a la a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.


Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies