Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Subvencions per actuacions de conservació i manteniment de lleres en zona urbana en l’àmbit de les conques internes catalanes

Divendres 30 Maig 2014 - 15:20


L'Agència Catalana de l'Aigua amplia el termini per sol·licitar subvencions per actuacions de conservació i manteniment de lleres en zona urbana en l’àmbit de les conques internes catalanes (rius i cursos fluvials que neixen i desemboquen en territori català), destinades a ajuntaments i ens locals. El nou termini per a presentar la sol·licitud és el 30 de juny.

La convocatòria de subvencions contempla un import total de 375.000 euros, dels quals l’ACA aportarà 300.000 (80%) i els ajuntaments els 75.000 euros (20%) restants.

El Programa de manteniment i conservació de lleres públiques 2014 preveu l’execució de les actuacions necessàries per vetllar pel manteniment en bones condicions de desguàs de les lleres públiques mitjançant una gestió adequada de la vegetació de ribera i la neteja dels elements que poden acumular-se a l’espai fluvial per motius naturals, com poden ser els temporals de vent o pluja, actuacions que es consideren essencials per minimitzar els riscos per als béns i les persones en episodis de fortes precipitacions i riuades. L'execució dels treballs la durà a terme la mateixa Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant Forestal Catalana, SA, que  constitueix un mitjà propi de la Generalitat de Catalunya, en aplicació de la possibilitat prevista a l’article 87.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Per a més informació consulteu les bases de la convocatòria, i una esmena d'aquestes bases.


Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies