Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Finalitzant el projecte "Nuevas herramientas para la calidad y la efectividad de la custodia del territorio"

Dijous 6 Març 2014 - 12:34

Durant el 2013, la xct ha portat a terme el projecte Nuevas herramientas para la calidad y la efectividad de la custodia del territorio amb la colaboració de la Fundación Biodiversad amb la finalitat de fomentar la qualitat i l'efectivitat de la custòdia del territori i oferir eines per la seva medició.

Així doncs, en el marc del primer objectiu, millorar i aplicar les eines de qualitat i efectivitat de la custòdia del territori, s'ha assessorat i acompanyat a cinc entitats de custòdia en la constitució davant notari de cessió de drets reals d'aprofitament parcial amb finalitat de custòdia del territori que posteriorment s'han inscrit al registre de la propietat. Finalment, quatre de les cinc entitats han pogut finalitzar aquesta actuació.

 
Signatura del Grup Natura Freixe Signatura de l'associació Paisatges Vius
Signatura del GEPEC-EdC Signatura del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis


En aquest sentit, també s'ha elaborat un estudi d'indicadors per a mesurar l'efectivitat i l'impacte de la custòdia del territori. Aquest sistema de seguiment inclou 27 indicadors classificats en tres grans grups: estratègics, de conservació i sociecnòmics. A més, aquests indicadors, que permeten avaluar l'estat de la custòdia del territori i dels acords i prendre decidions fonamentades, estan inclosos en una versió online revisada i millorada del protocol de seguiment d'acords de custòdia (PSAC) que es farà pública properament.

El segon objectiu, transferir a les entitats de custòdia de tot l'Estat espanyol els coneixements generats sobre qualitat i seguretat jurídica de la custòdia del territori, i sobre metodologies, oportunitats i casos pràctics aplicats en l'àmbit europeu, ha permès organitzar unes jornades sobre els contractes de custòdia del territori i seguretat jurídica d'àmbit estatal a Madrid, amb quasi 70 participants. En aquestes jornades es varen debatre temes com la creació d'un contracte específic per a la custòdia o la creació d'un registre d'entitats, a més del tema de la fiscalitat ambiental positiva.
 

Aquestes jornades de debat, juntament amb la signatura dels acords davat notari, i la incidència política realitzada en favor de la custòdia del territori en els diferents nivells d'adminsitració han permès acomplir el tercer objectiu, avançar en el reconeixement normatiu en custòdia del territori.

La xct està molt satisfeta del treball realitzat i la participació de les entitats, i pensem que els resultats poden ser de gran utilitat per a l'avanç i el desenvolupament de la custòdia del territori.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies