Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Elevació a públic i inscripció al registre de la propietat de quatre acords de custòdia

Dijous 6 Març 2014 - 11:59

S'han formalitzat quatre acords en escriptura pública amb la forma de dret real d'aprofitament parcial amb finalitat de custòdia del territori  i s'han inscrit al Registre de la Propietat.
Dret real d’aprofitament parcial :
m.
Dret real limitat pel qual una persona té determinats facultats com les de realitzar aprofitaments forestals, pasturar bestiar i ramats, ubicar tanques publicitàries o altres elements a la finca d’un tercer. Dret inscrivible al Registre de la Propietat i introduït a Catalunya per la Llei 22/2001 i posteriorment desenvolupar pel Llibre V del Codi civil de Catalunya


Aquesta és la tipologia d'acord de custòdia que han signat davant notari i inscrit al registe de la propietat 4 de les 5 entitats pariticipants en el projecte "Nuevas herramientas para la calidad y la efectividad de la custodia del territorio", amb la col·laboració de Fundación Biodiversidad, amb finalitat de custòdia del territori.

Així doncs, Paisatges Vius, el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, el GEPEC-EdC i el Grup Natura Freixe han renovat uns acords que tenien signats amb un contracte de custòdia i els han elevat a públic i inscrit en el registre de la propietat a fi de donar seguretat jurídica a aquest compromís i renovar-lo per 30 anys més.

Gràcies al projecte Nuevas herramientas para la calidad y la efectividad de la custodia del territorio la xct ha pogut valorar, assessorar i acompanyar a les entitats del projecte en la negociació, signatura i registre del dret real d’aprofitament parcial amb finalitat de custòdia del territori. S'ha considerat que en tots els casos era la tipologia de dret real existent més idònia per a constituir els contractes ja que la voluntat tant de la propietat com de l'entitat de custòdia és la protecció dels valors naturals, culturals i paisatgístics a molt llarg termini.

Amb la constitució d’un dret real, l'acord queda directament vinculat a la finca, de manera que l’acord afectarà qualsevol propietari futur. Però si en volem exigir el compliment als futurs propietaris, usufructuaris o altres beneficiaris de la finca, cal inscriure els drets reals d'aprofitament parcial al Registre de la Propietat perquè els propietaris futurs o aquelles persones que vulguin constituir-hi un dret posterior pugui saber-ne l'existència i, per tant, tenir l’obligació de respectar-los. [1]

Si voleu més detall de cada acord podeu consultar els següents enllaços

Signatura del Grup Natura Freixe Signatura de l'associació Paisatges Vius
Signatura del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis Signatura del GEPEC-EdC


[1] Informació extreta de la nova guia d'opcions, que es publicarà properament.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies