Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

El Grup de Natura Freixe signa signa un acord de custòdia de cessió d’un dret real d’aprofitament parcial amb finalitat de conservació a la finca Vilar Riu de Baix

Dijous 27 Febrer 2014 - 12:41

La finca té un indubtable valor paisatgístic, històric i cultural per la seva ubicació (en el meandre de Flix). També destaca la funció de corredor biològic que desenvolupa i el bosc de ribera que s'hi troba.
El passat 27 de febrer es va signar davant de notari un acord de cessió d'un dret real d'aprofitament parcial entre el Grup de Natura Freixe i els propietaris de la finca Vilar Riu de Baix per a la gestió, conservació i restauració de l'ecosistema fluvial que es troba a la finca.

Aquest tipus d’acord, d’alta seguretat jurídica, és un dels primers signats a Catalunya. El dret real d’aprofitament parcial amb finalitat de conservació és per a 20 anys, renovable, i queda inscrit al registre de la propietat. El nou acord renova l’acord de custòdia de la finca ja existent des del 2009.

Amb la signatura d'aquest acord davant de notari s'eleva a públic el compromís de conservació i es millora la seguretat jurídica del compromís entre les parts. Al seu torn, amb la inscripció d'aquest al registre de la propietat es dóna caràcter oficial a l'acord i el deixa a disposició del coneixement general.

Valors que es conserven gràcies a l'acord

La finca està situada a la riba dreta del riu Ebre a la zona del Meandre de Flix, aigües avall de l’embassament que hi ha en aquesta població. El Riu Ebre i les zones riberenques que corresponen a part del Domini Públic Hidràulic del tram del Meandre de Flix estan incloses dintre la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix i formen part de la Xarxa Natura 2000.


A la finca s’hi troben representats dos ambients ben diferenciats com són la zona més propera al riu, formada per vegetació ripària, i una altra zona més allunyada del curs fluvial i fora de la influència del freàtic que és molt més seca (típica del clima mediterrani) i ocupada principalment per cultius d’oliveres (Olea europea) i alguns albercoquers (Prunus armeniaca).

El bosc de ribera de la finca està format principalment per àlbers (Populus alba), tamarius (Tamarix sp.), salzes (Salix alba), xops (Populus nigra) i, més escassament, verns (Agnus glutinosa) i oms (Ulmus minor).


Pel que fa a fauna a destacar la presència de llúdriga (Lutra lutra) (no es pot afirmar que hi hagi una població estable, però si se n’ha detectat la seva presència), milà negre (Milvus migrans), oriol (Oriolus oriolus), picot garser gros (Dendrocopos major), el picot verd (Picus viridis) i tortuga de rierol (Mauremys leprosa) entre d'altres.

Gràcies a l'acord de custòdia vigent des del 2009 s'està aconseguint una reconversió paulatina del canyar en un futur bosc de ribera.

La negociació de la cessió de drets reals a partir del contracte de custòdia del territori preexistent, la firma de l'acord davant de notari i la inscripció en el registre de la propietat han estat possibles gràcies al projecte "Nuevas herramientas para la calidad y la efectividad de la custodia del territorio", en col·laboració de la Fundación Biodiversidad.


Imatges > Grup de Natura Freixe i Hotel Vilar Riu de Baix

Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies