Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

L'Associació Paisatges Vius signa un acord de custòdia de cessió d’un dret real d’aprofitament parcial amb finalitat de conservació a l'estany del Coll

Dimarts 25 Febrer 2014 - 12:42

L'acord, de 10 anys de durada, permet assegurar la conservació de l’estany del Coll en les condicions òptimes per la biodiversitat a llarg termini
El passat 25 de febrer es va firmar davant de notari aquest acord entre l'Associació Paisatges Vius i un dels propietaris de l'estany del Coll. Amb la signatura davant notari s'eleva a públic el compromís i es millora la seguretat jurídica del compromís entre les parts. Al seu torn, amb la inscripció d'aquest al registre de la propietat es dóna caràcter oficial a l'acord i el deixa a disposició del coneixement general.
Aquest contracte de custòdia del territori suposa limitacions sobre el ple domini de dues àrees de la finca durant aquest període:

1. La pèrdua total de l’usdefruit de la zona de l’estany del Coll, delimitada per una tanca perimetral de fusta, ja que es produeix una cessió de la gestió a favor de l’associació.

2. Les restriccions sobre el ple domini a la zona de la conca de captació de l’estany, que suposen els següents perjudicis sobre les rendes per tal assegurar una bona qualitat de l’aigua que hi arriba:
– Prohibició d’adobar els camps amb purins de porc. Només es poden utilitzar fems de vaques i una sola vegada a l’any.
– Limitacions en l’ús de productes químics (herbicides, insecticides, rodenticides i fertilitzants).
– Obligació de conservar els elements patrimonials i/o singulars que hi hagi: arbres vells, marges arbustius, murs de pedra, fusta morta...


Valors que es conserven gràcies a l'acord

La finca del Coll està situada a Rupit i Pruit, a cavall entre les comarques d'Osona i la Garrotxa, en ple Espai Natural Protegit del Collsacabra. És propietat de la família Colom-Danés, que hi manté una explotació ramadera de vaques de carn, un restaurant i un allotjament rural (www.maselcoll.cat).

Gràcies a l'existència del ramat es pot mantenir un mosaic agroforestal molt equilibrat de prats i pastures escampades entre boscos caducifolis de roure, de  faig i de bedoll. En un dels seus extrems s'hi troba, de forma parcial, l'estany del Coll, situat al límit de tres finques de manera que en el passat tots els ramats s'hi podien abeurar.

Resultats obtinguts gràcies a l’acord

Després de la restauració, l’Estany va començar a recuperar la biodiversitat aquàtica, actualment el valor de conservació més important: s’hi reprodueixen 3 espècies d’ocells aquàtics, 8 d’amfibis i 16 d’odonats, i s’hi han establert una vintena llarga de plantes aquàtiques. A més, l’interès paisatgístic també és elevat, ja que es tracta d’una massa d’aigua de dimensions considerables enmig d’un espai obert i ben gestionada.

La negociació de la cessió de drets reals a partir del contracte de custòdia del territori preexistent, la firma de l'acord davant de notari i la inscripció en el registre de la propietat han estat possibles gràcies al projecte "Nuevas herramientas para la calidad y la efectividad de la custodia del territorio", en col·laboració de la Fundación Biodiversidad.


Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies