Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

WEB DEL MES: Publicació de la nova pàgina web del Sistema d'Espais Naturals Protegits de Catalunya (SENP)

Dijous 20 Febrer 2014 - 16:08

S’han elaborat continguts específics per cadascun dels 187 espais que composen el SENP.


Aquest espai del PEIN, està a la Xarxa Natura 2000 o no?
Hi ha zones humides de l’inventari dins d’aquesta ZEPA?
Quins son els municipis inclosos aporten espai en a aquest parc natural?
Quines han estat les motivacions per declarar aquest espai protegit?
Quins són els valors principals de fauna d’aquest espai LIC?
Quins són els usos del sòl d’aquest Espai d’Interès Natural ?
Quines activitats principals s’hi desenvolupen?
Quines són les seves característiques geològiques? Té geozones o geòtops ?
Té algun document de gestió o planificació aprovat ?

Aquestes preguntes, que sovint necessitaven d’una recerca complicada a través de les webs de la Generalitat i d’altres institucions, poden tenir una fàcil resposta. Per fi es pot disposar d’una web organitzada i dissenyada per trobar la informació bàsica de tots els espais que composen el Sistema d’Espais Naturals Protegits de Catalunya (SENP), amb explicacions sintètiques que permeten comprendre les relacions complexes d’un Sistema creat des de fa més de 30 anys, donant lloc a múltiples figures de protecció diferents, i que ha culminat amb la consolidació de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya.
A partir de tota la informació dispersa que existia a la web institucional, i de molts treballs sectorials disponibles, s’han elaborat continguts específics per cadascun dels 187 espais que composen el SENP i s’ha explicat el Sistema en sí, la seva gènesi, el seu funcionament, la normativa que el regula i la relació entre les diverses figures de protecció existents. D’una manera gràfica i senzilla, es pot accedir a la informació específica i general, acompanyada de gràfiques, figures i fotografies.

La remodelació del Sistema d’informació via web dels espais naturals protegits de Catalunya ha estat un treball ingent, en el qual han participat els tècnics del Servei de Planificació de l’Entorn Natural i del Servei d’Informació i Difusió del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb l’assistència tècnica de la consultoria Limonium, que ha conceptualitzat la nova web, els seus apartats, la distribució de la informació i ha preparat els continguts de totes les planes i espais, a més d’aportar bona part del material fotogràfic propi per il·lustrar els diversos apartats.

A la web, cada setmana es van publicant nous espais del conjunt del SENP, i que en mica en mica s’anirà completant tota la web. De  moment podeu gaudir dels textos, fotografies i informació interessant de fins a una cinquantena d’espais, alguns d’ells poc coneguts del territori català.

Per més informació cliqueu als següents enllaços:

Web SENP (Sistema Espais Naturals Protegits)

Diapositives de presentació de la nova web.


Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies