Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

“Custòdia del territori i patrimoni immaterial i espiritual”: Observacions a partir dels resultats de l’enquesta als membres de la xct

Dimarts 4 Febrer 2014 - 12:30

En aquest article en presenten els resultats de l'estudi i es suggereixen reflexions a les entitats de custòdia del territori.
El 2013 en Pau Sanosa, ambientòleg i expert en patrimoni immaterial i espiritual va col·laborar com a voluntari de la xct amb una enquesta i la posterior anàlisi sobre la idoneïtat de considerar els valors culturals i espirituals com a nova tendència  en els acords de custòdia i la possibilitat de desenvolupar una eina per a la seva gestió. Aquest article en presenta els resultats i suggereix reflexions a les entitats de custòdia del territori.

Durant el mes de març de 2013, a traavés d'una enquesta a entitats de custòdia, es va establir un període de consulta sobre la idoneïtat de considerar els valors culturals i espirituals com a nova tendència  en els acords de custòdia i la possibilitat de desenvolupar una eina per a la seva gestió. Aquesta idea sorgia amb la voluntat de desenvolupar, en el camp de la custòdia del territori, les propostes plantejades al Manual 10 d’Europarc - Espanya, sobre el patrimoni immaterial i els valors culturals i espirituals.

La baixa participació en l'enquesta (10 entitats) indica que pel moment no és un aspecte prioritari en la custòdia. No obstant, es deixa oberta la possibilitat que les entitats de custòdia us adreceu a nosaltres novament si esteu interessats.

Malgrat això, la resposta rebuda mostra un interès per la temàtica, que si bé cal considerar reduït en el conjunt de les entitats de custòdia, esdevé notable dins les entitats participants en l’enquesta. Es constata també el coneixement de casos de manifestació del patrimoni immaterial en l’àmbit d’actuació de diferents entitats, esdevenint un element que si bé fins ara no se l’ha tractat de manera conjunta i organitzada, és ben present en el nostre territori.

Dins les diferents tipologies de valors culturals i espirituals (estètics i perceptuals; socials; artístics; orals i lingüístics; religiosos; espirituals), els espirituals són els més ben considerats per encaixar dins de possibles acords de custòdia, en contraposició als valors artístics i els orals i lingüístics, que per a les entitats que han participat en l’enquesta representen més dificultats d’integració.

Igualment, la incidència del patrimoni immaterial es valora com a molt important en les sinergies entre valors naturals i culturals, així com en aspectes d’educació i divulgació. El foment del diàleg entre les entitats i col·lectius custodis dels valors culturals i espirituals   i definir nous horitzons de custòdia són aspectes que també es valoren molt positivament.

Finalment, cal comentar que les possibilitats de la integració del Patrimoni Immaterial passen sobretot per la educació i la divulgació,  i atenent els resultats del qüestionari, donant més pes als aspectes espirituals que ens pot oferir la biodiversitat o el paisatge.

L’enquesta i els treballs associats han estat possibles gràcies a la dedicació voluntària a la xct de Pau Sanosa, ambientòleg i expert en patrimoni immaterial i espiritual.

Aquí podeu consultar el document complert d’anàlisi de resultats de l’enquesta i conclusions.

Per a qualsevol dubte , suggeriment, o interès en la temàtica si us plau adreceu-vos a immaterial@custodiaterritori.org

Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies