Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

LEADER, desenvolupament rural i custòdia del territori: oportunitats evidents

Dijous 2 Maig 2013 - 16:16

El Dossier Tècnic RuralCat sobre LEADER incideix en la custòdia del territori.

Portada DT 59 LeaderEl Dossier Tècnic 59 del portal RuralCat té per títol LEADER. Un enfocament innovador de la Política de Desenvolupament Rural, i fa un repàs a la realitat del LEADER a Catalunya, els 13 Grups d'Acció Local que el promouen, juntament amb ARCA (Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya) que agrupa tots els GAL catalans, i la Direcció General de Desenvolupament Rural.

LEADER es un programa europeu, integrat dins els Programes de Desenvolupament Rural que es basa en definir unes zones homogènies d’una mida i un volum de població mínims, a les quals s’assigna uns fons per destinar-lo a accions de desenvolupament rural local, que han de proposar la gent de la zona mateixa segons una estratègia de desenvolupament dissenyada pels agents locals propis.

La segona part del Dossier es dedica a presentar exemples de projectes finançats amb fons LEADER a Catalunya, entre els quals equipaments rurals a dos indrets en custòdia, com l'allotjament rural de la finca L'Avenc de Tavertet, en acord amb Fundació Catalunya-La Pedrera, on se celebrarà aquest maig el workshop LandLife de custòdia a Europa, i l'Hotel Vilar Riu de Baix a Flix, que té un acord de custòdia amb el Grup de Natura Freixe-Reserva de Sebes i Menadre de Flix, o el portal web de turisme de natura de l'Associació La Sabina, membre de la xct.

L'entrevista de la contraportada del Dossier es amb el president d'ARCA Sr. Miquel Rovira que, sobre els reptes per al pròxim període 2014-2020 diu que és ampliar l’àmbit de treball del Leader, i, per tant, dels grups mateixos. El Leader ha de continuar contribuint a generar i consolidar llocs de treball al medi rural, però ha d’ampliar també la seva ambició social i ambiental; (...)  i tenir més incidència en sectors o activitats relacionades amb la ‘gestió’ dels territoris com els sectors forestal i el del medi ambient, potencials generadors de noves activitats econòmiques

Tots aquests elements ens reiteren a la xct en l'oportunitat de seguir amb el diàleg, més intens ara que cal definir el nou PDR 2014-2020, amb les institucions i agents LEADER a Catalunya per plantejar que les entitats de custòdia del territori i les iniciatives emprenedores vinculades a aquesta puguin contribuir-hi de manera directa i amb una particpiació activa als Grups d'Acció Local i a les diferents iniciatives LEADER. Una oportunitat il·lusionant per al 2014-2020.

Imatge: RuralCat, portada del DT 59.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies