Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

La custòdia del territori als programes electorals 2012

Dimarts 6 Novembre 2012 - 13:19

La xct ha fet, durant el mes d'octubre, contactes amb cinc dels partits amb representació al Parlament de Catalunya per presentar les propostes de la xct de cara a la redacció dels programes electorals per a la propera legislatura. Consulteu el document de propostes.
La xct s'ha reunit amb Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Partit Popular de Catalunya (PP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya (IC-V) i Solidaritat Catalana per la Independència (SI). Unió Democràtica de Catalunya (UDC) i la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) van rebre les nostres propostes per via telemàtica, i el partit Ciutadans (C's) i el diputat no adscrit, Joan Laporta, no van respondre a la nostra invitació. Aquí podeu consultar el document de propostes de la xct.
Cinc dels vuit programes electorals recullen en major o menor mesura la custòdia del territori.
Convergència i Unió, hi dedica un subapartat de l'apartat 6.2-Medi natural i biodiversitat, on es refereix a la custòdia com a eina de gestió del territori i n'explica la realitat actual (antecedents als països angloamericans, Xarxa de Custòdia del Territori, acords actuals). Les propostes concretes són en relació a la continuitat (creació d'un nou) del Pla de treball per a la promoció de la custòdia del territori; potenciació del desenvolupament de formes innovadores de gestió, valorització i conservació del territori (...) en particular les entitats catalanes de custòdia; la introducció, en l’àmbit de la gestió urbanística, dels conceptes de compensació ecològica i d’infraestructura verda, com a base per a iniciatives locals de custòdia; l'impuls de les ordenances municipals tipus per a custòdia del territori; la introducció d’incentius fiscals per als propietaris que col·laboren en la gestió, valorització i conservació del territori.
El Partit dels Socialistes de Catalunya se centra en els aspectes de fiscalitat, i inclou el foment de la custòdia del territori en les seves propostes de fiscalitat verda (Capítol 3 Una fiscalitat més justa, punt B).
El Partit Popular de Catalunya no esmenta la custòdia del territori en el seu programa.
Esquerra Republicana de Catalunya esmenta la custòdia del territori o protecció privada com una opció per a la protecció del territori natural. Proposa també dotar de més recursos el Fons per la gestió del sòl no urbanitzable del sistema costaner, al
qual entre altres les entitats custòdia del territori hi poden recórrer per finançar actuacions de gestió en aquest àmbit.
Iniciativa per Catalunya-Verds fa diverses referències a la custòdia de territori al llarg del seu programa electoral: ampliació de supòsits de desgravació fiscal de l’IRPF per a actuacions i inversions en finques en custòdia i espais naturals protegits; aprovació de la nova Llei catalana de biodiversitat, que inclou la regulació de la custòdia del territori; impuls dels acords de  custòdia del territori com a eina de reconciliació entre activitat agrària i protecció del medi; introduir al Codi civil de Catalunya les figures específiques que facin possible els contractes o acords de custòdia del territori amb les diferents figures associades.
Solidaritat Catalana, en l'apartat Territori, subapartat Territori i Medi Ambient, punt 354 del programa, aposta per la participació de la societat civil en la gestió del territori mitjançant, entre d'altres, l'adopció de modificacions en el dret civil, fiscalitat i governament -per exemple afavorint els acords de custòdia del territori.
Ciutadans no esmenta la custòdia del territori.
La CUP no esmenta la custòdia del territori.
Més, sobre...: incidència política
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies