Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

S'ha reunit per primer cop el Grup de Treball de Dret Civil i Custòdia del Territori

Dimecres 30 Maig 2012 - 16:05

El passat 22 de maig, es va reunir per primer cop el Grup de Treball de Dret Civil i Custòdia del Territori de la xct a la seu de la DIrecció General de Polítiques Ambientals (DTeS).
Aquest grup està format per representats del Departament de Territori i Sostenibilitat, del Deganat de Registradors de Catalunya, del Col·legi de Notaris de Catalunya, de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i de la mateixa xct. La seva missió és estudiar el marc legal dels acords de custòdia i fer propostes legislatives concretes per a la seva millora. Entre els seus reptes estan la determinació del contingut estatutari del contracte bàsic de custòdia del territori, la determinació de les formes contractuals més adients per a la custòdia del territori i la creació, si escau, d'un dret real específic de custòdia de territori. Tot això dins un marc de suport fiscal adient.
El Grup de Treball de Dret Civil i Custòdia del Territori desenvoluparà la seva tasca d'ara fins al mes de juny de 2013, en coordinació amb la Comissió de Codificació de Catalunya, que és la institució encarregada de la redacció i revisió del Codi civil de Catalunya (CcC). Actualment, la Comissió de Codificació treballa en la redacció del llibre VI CcC, corresponent a obligacions i contractes, i també en la revisió del Llibre V, sobre drets reals, aprovat e 10 de maig de 2006. Aquesta conjuntura és propícia per a que la feina del Grup de Treball de Dret Civil pugui incidir directament en la normativa civil catalana.
El Grup de Treball de Dret Civil i Custòdia del Territori funcionarà amb sessions plenàries i també generarà documents que es treballaran de forma telemàtica amb la col·laboració dels membres de la llista interna Juristes per la Custòdia (vegeu Un cop de ma).
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies