Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Per primer cop un acord privat per a la conservació de valors naturals s’ha inscrit al Registre de la Propietat

Dimecres 2 Maig 2012 - 18:20

Des de 2003, la xct treballa per millorar la qualitat i la seguretat jurídica d’aquests acords en totes les seves formes, però fins a dia d’avui no s’havia aconseguit la inscripció al Registre de la Propietat d’un acord expressament pensat per a aquest objectiu.

Els acords privats per a la conservació de valors naturals o culturals (que anomenem acords de custòdia del territori) poden adoptar diferents formes tipificades pel dret civil, tals com l’arrendament, la cessió d’ús, l’usdefruit o fins i tot l’adquisició de la propietat. Tanmateix, la major part dels acords actuals, segons l’inventari que publica de forma biennal la xct, són redactats en base a l’autonomia de la voluntat, amb un contingut que no està prèviament regulat per cap norma jurídica.

La xct aposta per l’ús de les formes tipificades que més s’adapten als objectius de conservació dels valors naturals, i especialment les que comporten compromisos a llarg termini i independentment dels canvis de titularitat en la finca. L’objectiu és millorar les possibilitats de prova i executivitat dels acords de custòdia en cas de discrepàncies entre les parts i així, en definitiva, millorar la seguretat jurídica de les parts. El mirall en què es fixa són els conservation easement, contractes privats que, als Estats Units, comprometen a perpetuïtat els successius propietaris privats de finques a uns objectius de conservació. A Catalunya i a l’Estat Espanyol, i en els sistemes jurídics de dret romà en general, això només és possible mitjançant la formalització en escriptura pública i la inscripció al Registre de la Propietat.

Aquests primers mesos de 2012, fruit del Projecte pilot d’implantació de models innovadors d’acords de custòdia d’elevada seguretat jurídica, garantia de qualitat i utilitat social, que la xct ha dut a terme amb el suport de Fundación Biodiversidad, a Catalunya s'han signat davant notari i inscrit al Registre de la Propietat dos títols de constitució de drets reals d'aprofitament parcial (tipificats als arts. 563-1 a 563-4 CcC) i un dret real atípic, anomenat "de custòdia territorial". La recent inscripció aquest dret real de custòdia del territori al Registre de la propietat núm. 2 de Granollers és una fita inèdita a tot l'Estat espanyol, ja que significa l'afectació d'una finca a llarg termini a una finalitat de conservació dels valors naturals que es concreta en uns compromisos pactats per les parts amb total llibertat.

Aquest precedent obre la porta a què els acords de custòdia en el seu sentit més genuí, sempre que les seves clàusules així ho estableixin de forma clara, tinguin efectes sobre la finca independentment de successius canvis de propietat durant tota la durada prevista (màxim 99 anys, en dret català), amb una forma molt semblant als conservation easement americans.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies