Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Primera reunió de pilotatge i sortida de camp del LANDLIFE

Dijous 1 Març 2012 - 09:51

Primera reunió de pilotatge del Landlife i visita de camp a les Salines de Villeneuve lès-Maguelone
El passat 22 i 23 de febrer va tenir lloc la primera reunió de pilotatge del projecte  Landlife a Montpellier (França) en la que van assistir un total de 20 persones procedents  de França, Itàlia, Holanda, Catalunya i el País Basc.

La trobada es va estructurar en dos sessions, una reunió de caràcter tècnic i una  sortida de camp a les Salines de Villeneuve  lès-Maguelone . Aquesta primera reunió de caràcter tècnic ha permès analitzar el grau de desenvolupament del projecte, així com presentar i aprovar el Pla qualitat i el Pla de treball per al 2012 de tots els socis del Landlife.
De les conclusions extretes de la reunió destaca l’elevada implicació dels diferents socis i una evolució positiva en la implementació de les diferents accions del projecte entre les que destaquen l’estudi comparatiu sobre l’estat de la custòdia a nivell europeu i el Manual Europeu.
Així mateix es van presentar els principals resultats obtinguts del qüestionari elaborat en el marc de l’estudi comparatiu sobre la custòdia a Europa. El qüestionari que ha estat disponible online fins el passat dia 17 de febrer, ha obtingut un nivell de resposta molt positiu que posa de manifest l’ important esforç de difusió realitzat entre diferents entitats i associacions arreu d’Europa. El qüestionari ha estat respost per un total de 187 entitats i associacions procedents de 31 Estats diferents. Per estats, el major nombre de resposta procedeixen de l’Estat Espanyol (58) i França (38).  Tanmateix , cal destacar la participació d’entitats tant fora com de dins de la UE. Per exemple, s’han obtingut respostes procedents dels EUA, Hongria, Romania, Regne Unit i fins i tot de Rússia.
El resultats d’aquest qüestionari ens permetrà no només establir un primer mapa de la custòdia a Europa sinó establir nous contactes i vies de col•laboració amb d’altres entitats que estan treballant directa o indirectament en temes de custòdia a nivell europeu, contribuint a  disseminar tant els resultats del projecte com els objectius i valors de  la custòdia.
La sortida de camp del dia 23 es va realitzar a les Salines de Villeneuve, que va comptar amb la presència de les autoritats locals de Villeneuve així com de representants de les diferents associacions i entitats que des de l’any 2009 gestionen aquest espai natural.
Aquesta gestió es realitza  mitjançant un conveni de col•laboració entre el Conservatoire du Littoral, el CEN L-R (Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon),  SIEL (Syndicat Mixte des étangs littoraux), la commune de Villeneuve-lès-Maguelone i l’Aglomeració urbana Thau  que preten fomentar la participació dels ramaders, agricultors, caçadors, pescadors i usuaris en la conservació i protecció de l’espai natural mitjançant acords d’us i gestió del territori.
Les salines de Villaneuve estan incloses en el llistat d’espais Natura 2000 i participa en el projecte Life+ LAG’Nature.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies