Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Les iniciatives pilot d'acords d'elevada seguretat jurídica avancen cap a la fi del projecte

Dijous 1 Desembre 2011 - 16:11

S'està redactant la proposta de nous acords.

Aquests dies s'estan concretant els esborranys d'acord de custòdia de les cinc iniciatives seleccionades dins el Projecte pilot d'implantació de models innovadors d'acords de custòdia d'elevada seguretat jurídica, garantia de qualitat i utilitat social, finançat per la Fundación Biodiversidad.

L'abril de 2010, la xct va seleccionar 5 iniciatives que podien avançar cap a formes d'acord amb majors garanties i seguretat jurídica: són de les entitats Acció Natura, Associació Hàbitats - Projecte Rius, Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis - Museu industrial del Ter, Estació Biològica del Pallars Jussà i Paisatges Vius.

La xct va facilitar inicialment els acords preexistents al Deganat de Registradors de Catalunya, els quals van lliurar un informe coordinat pel Sr. Óscar Vázquez sobre els defectes apreciats cas per cas de cara a la seva inscripció al Registre de la Propietat. La xct també va encarregar al Dr. Antoni Mirambell la redacció de tres nous models d'acord corresponents a les opcions inicialment detectades com de major seguretat jurídica (el dret real d'aprofitament parcial, l'arrendament de conreu i l'arrendament de conservació i custòdia del patrimoni natural) i recentment ha encarregat la redacció d'un model d'escriptura pública (minuta notarial) d'acord de custòdia del territori a càrrec del Sr. Ignacio Boisán, notari.

A partir d'aquesta feina, i amb l'assessorament dels juristes consultats, la xct ha acompanyat les entitats seleccionades en un procés de revisió dels acords preexistents, definició dels aspectes a millorar, negociació amb la propietat i redacció de la proposta de nou acord. En aquesta fase final, tres de les cinc entitats tenen sobre la taula un esborrany de títol de constitució d'un dret real d'aprofitament parcial, i les altres dues podran escripturar els acords preexistents, un cop revisats i concretat el seu contingut. La xct cobrirà també les despeses de formalització en escriptura pública i inscripció al Registre de la Propietat amb fons del projecte.Imatge > Barranc de Rius (Autoria: Estació Biològica del Pallars Jussà).

 
Més, sobre...: xct , custodia del territori , juridic
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies