Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ajuts de diversificació a activitats no agrícoles per a recuperació i condicionament d’espais naturals

Dimecres 2 Març 2011 - 12:05

La data límit per presentar-se és a finals d'abril.

El Departament d'Agrciultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha publicat els ajuts associats al contracte global d'explotació per al 2011.
(ORDRE AAM/22/2011, de 3 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació, i es convoquen els corresponents a l’any 2011).

L'Annex 3 dels ajuts inclou les actuacions de diversificació a activitats no agrícoles que inclouen ajuts per a Recuperació i condicionament d'espais naturals. En aquest apartat també s'inclouen altres ajuts per a aules de natura i altres actuacions de conservació en les finques agràries.

3.1.5 Recuperació i condicionament d’espais naturals. S’estableixen ajuts per a la instal·lació d’infraestructures per la conservació (punts d’aigua, refugis...) i restauració del patrimoni natural, dins de la pròpia explotació, per a usos turístics, d’oci o educacionals.

Aquests ajuts els han de sol·licitar titulars d'explotacions agràries que comptin amb un Contracte Global d'Explotació o el vulguin elaborar enguany, fins al 30 d'abril vinent (data estimada xct consulteu el Departament per data oficial).

Quantía - Els ajuts consistiran en subvencions directament aplicables a les inversions, d’acord amb les condicions fixades, i amb els nivells màxims i intensitats del 40% de la inversió subvencionable i fins a un màxim de 200.000,00 euros d’ajut total per persona beneficiària

A les bases dels ajuts trobareu més detalls sobre el tipus d'Inversions subvencionables i els criteris d'atribució i prioritats entre d'altres (ducmentació  a presentar, justificació, etc..).

Des de la XCT es destaca que és molt interessant que les finques agràries en custòdia a Catalunya sol·licitin aquest tipus d'ajuts, perquè això beneficiarà a tot el col·lectiu a llarg termini.

Aquí trobareu més informació sobre el Contracte Global d'Explotació.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies