Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

La recuperació del Menadre del Pas a Vic: gestió urbanística per a la custòdia municipal

Dimecres 30 Juny 2010 - 00:49

Aquest ecosistema de ribera permetrà conservar l'hàbitat d'una bona part d’espècies faunístiques i, al mateix temps, connectar aquest espai amb la Roureda del Cantarell, generant un corredor verd al voltant del riu. El CERM ha estat responsable del disseny del projecte de restauració.
El meandre del Pas és el més extens i tancat del riu Gurri al seu pas per la Plana de Vic abans de desembocar al Ter. Fa una volta de pràcticament 360º i 895 metres a al voltant de l’anomenada devesa del Pla. Antigament, part d’aquest espai es coneixia popularment com la “platja de Vic” ja que els sediments dipositats a les ribes del riu formaven petites zones sorrenques que la gent aprofitava per gaudir com a zona de bany.

A principis del segle passat es va redirigir el curs del Gurri mitjançant una escullera afectant la dinàmica natural d’aquesta àrea. Recentment, el Meandre del Pas ha sofert la construcció d’un vial que ha destruït la seva part central per facilitar l’accés de vehicles de mercaderies al nou sector industrial del Bruguer.

Però l’esdevenir d’aquest històric paratge natural de la ciutat de Vic ha canviat i aquest mes de març ha estat declarat com a zona verda per l’encara provisional Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. La nova figura jurídica del polígon discontinu permetrà concentrar la zona verda del futur macropolígon de Vic i Folgueroles mitjançant una permuta de sòl industrial amb els propietaris del Meandre del Pas. Tot plegat, no ha estat exempt de polèmica, doncs aquest èxit paisatgístic i ambiental ve precedit per la construcció d'un nou vial pel bell mig de l'entorn rural del meandre.

La recuperació prevista del bosc de ribera del meandre es durà a terme mitjançant la plantació de verns, salzes, freixes, avellaners i aranyoners. Resseguint el vial que el creua s’hi farà créixer una roureda i a l’entorn de l’antiga font del Pas s’hi adequarà una zona de 3.130 m2 per tal convertir-la en uns aiguamolls. La superfície total de la zona protegida és de 75.533 m2 i comptarà amb camins marcats destinats principalment a l’observació de fauna. Aquest ecosistema de ribera permetrà conservar l'hàbitat d'una bona part d’espècies faunístiques i, al mateix temps, connectar aquest espai amb la Roureda del Cantarell, generant un corredor verd al voltant del riu. El Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, entitat de custòdia osonenca, ha estat responsable del disseny del projecte de restauració.

L’exemple positiu de la recuperació del Meandre del Pas ens demostra el potencial de protecció de zones naturals amb eines urbanístiques, i l'oportunitat de vincular-les a la custòdia del territori, com planteja aquest document tècnic de la xct. Els Ens Locals són grans propietaris de finques rústiques i de sòl urbà o urbanitzable i, per tant, representen una bona oportunitat per desenvolupar contractes de permuta amb finalitats de conservació del territori. La permuta de béns públics es regeix per la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. A més, cal tenir en compte que en cas d’intervenir en la permuta una entitat sense ànim de lucre, aquesta es veu alliberada del pagament de l’impost de transmissions patrimonials segons la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenaje. Caldrà tenir present aquesta via d’actuació, amb totes les seves variants legals, per futures accions de custòdia del territori.

Imatge > http://arnauvic.blogspot.com


Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies