Titols i resum a tot arreu
El proper dijous 19 de gener a les 19h es presentar un nou llibre de l’Observatori dels Valors a l’auditori de la Pedrera. El llibre porta el títol Ambient, territori i paisatge. Valors i valoracions i incorpora una reflexió sobre els valors que han alimentat i que alimenten la configuració del nostre territori i dels nostres paisatges. 

Organitzarem una taula rodona sobre La valoració i la regeneració del paisatge en la que participaran els dos autors del llibre, Ramon Folch i Josepa Bru, a més de Joan Manuel del Pozo i Joan Nogué, autors del pròleg i la introducció respectivament. L’acte serà conduït per Josep Puigbo i en la benvinguda, la Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla i Àngel Castiñeira, com a director de la Càtedra, us adreceran unes paraules de benvinguda.

 
Data: 19/01/2017
Localització: Barcelona
Contacte: Fundació Carulla
Barcelona 1, 2 & 3 February 2017.  Organized by Pau Costa FoundationFire is used as a tool for management of rural and forest lands in many regions of the world. The application of fire as a management tool aimed to change the publicity caused by the media, and return the ecological role of fire to the ecosystems. Fire has an important role in the functioning of many ecosystems, and many species and habitats depend on the fire occurrence. However, high severity fires produce negative impacts in the ecosystems and society and are these that should be avoided. Gradually, prescribed fire for different management objectives have been introduced, extended. However, it is still in an early stage, and in some regions and countries is not well viewed and their use is still with a very negative image and even prohibited. One of the controversial aspects is the impact that these fires can cause to the environment. The aim of this conference is to identify the opportunities and constraints of use fire as a land management tool, from an environmental, social and economic perspectives and share the most novel research and technical expertise carried out in different scenarios around the world.

ABSTRACTS - Remember to submit your abstract for the International Congress on Prescribed Fire before the 15th September: 
http://www.paucostafoundation.org/ICoPFires/abstracts-submission/

REGISTRATION - Resgitration is now open, find more detailed information about fees in the next link: http://www.paucostafoundation.org/ICoPFires/registration/

EVENT INFO - Futher detailed information will be updated in the conference website during next weeks: http://www.paucostafoundation.org/ICoPFires/

TOPICS TO BE DISCUSSED
- What do we know today?
- Effects of prescribed fire on ecosystems
- Prescribed fires as a tool for forest management
- Social perceptions of prescribed fire
- State-of-the-art practices in different regions
- Evolution of prescribed burning techniques
 
Data: 01/02/2017
Duració: 3 Dies 
Localització: Barcelona
Contacte: Pau Costa Foundation
A tot Europa augmenta l’interès pels significats i valors espirituals de la natura, tant d’una manera general com per llocs determinats i paisatges especials. A Catalunya també creix el nombre de persones que se senten atretes per indrets naturals o paisatges particulars en connexió amb aquests valors, ja sigui al marge o des de qualsevol de les confessions religioses que hi ha vives al país. Com altres recursos fràgils, no n’hi ha prou d’identificar-los, també cal comunicar-los i gestionar-los adequadament. Aquesta serà la segona edició del primer curs universitari que s’ofereix a Catalunya i que té com a propòsit abordar aquest tema. Es proposa fer-ho d’una manera rigorosa i inclusiva, des d’un punt de vista teòric i aplicat alhora, orientat a la formació de persones motivades i professionals qualificats. El curs de postgrau oferirà un espai de reflexió, formació i difusió sobre les raons últimes del nostre compromís a favor de la natura, i de les seves implicacions en l’ètica personal i col·lectiva, en la línia de l’anomenada ecologia pregona, per poder-les integrar en el funcionament quotidià de les persones o les organitzacions i entitats interessades, siguin públiques, privades o del tercer sector.

Del 3 de febrer al 14 de juliol de 2017
Cal assistir a un mínim del 80% de les hores lectives del curs i aprovar el treball final de postgrau.

Per a més informació consulteu el programa del Postgrau


 
Data: 03/02/2017
Localització: Universitat de Girona i Santuari El Miracle (Solsonès)
Contacte: Fundació Universitat de Girona
Telèfon: 972 210 299
Cost: A consultar
El proper 8 de febrer de 2017, es realitzarà una sessió formativa a l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona) per donar a conèixer les novetats de la nova Llei del Voluntariat (Llei 25/2015 de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme) i la importància d'una bona gestió del voluntariat a les entitats ambientals.

La jornada anirà a càrrec de la Glòria Arribas, tècnica d'ús públic, divulgació i educació ambiental Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, on es farà èmfasi en la importància de la gestió del voluntariat ambiental a les vostres entitats. A més, aprofundirem en la nova llei del voluntariat i el foment de l'associacionisme, que regula aquesta activitat a Catalunya, i orientarem les entitats en l'elaboració d'un pla de voluntariat i dels elements que ha de tenir un projecte de voluntariat.

La sessió és gratuïta però cal inscripció prèvia enviant un correu a oficinavoluntariat@xvac.cat

Per a més informació descarregue-vos el programa de la jornada.

 
Data: 08/02/2017
Hora: 09 : 45
Localització: Barcelona
Contacte: Oficina del Voluntariat Ambiental de Catalunya
Telèfon: 938866135
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
El projecte SISEBIO està basat en el seguiment dels canvis, a llarg termini, de la composició i estructura de les comunitats d’espècies i dels hàbitats, tant en el medi terrestre com en el marí i en les aigües continentals. D’aquesta manera, facilitarà l’anàlisi del funcionament dels ecosistemes i la seva relació amb els factors de canvi.

El SISEBIO ha d’esdevenir una eina de coneixement per a tota la societat i per a l’administració en particular. Una millora en la gestió i l’ús sostenible del medi natural.

Destinataris
• Tècnics i responsables de medi ambient d’administracions implicades en l’avaluació i gestió de la biodiversitat.
• Investigadors de centres de recerca i institucions que desenvolupen projectes de seguiment de la biodiversitat.
• Interessats en la gestió del medi natural. Objectius de la presentació
• Donar a conèixer el projecte com a eina de millora en el context de canvi global.
• Promoure la participació i la col·laboració de les institucions implicades en el marc del SISEBIO.

PROGRAMA 
11.00h Benvinguda i presentació de la jornada. Ferran Miralles, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat.

11.15h Antecedents. El seguiment de la biodiversitat a Catalunya, una mirada de conjunt. Pau Sainz de la Maza, tècnic del Servei de Planificació de l’Entorn Natural. 11.30h El Programa de Seguiment Global de la Biodiversitat SISEBIO. Lluís Comas, investigador del CREAF. Javier Retana, director del CREAF.

12.00h Torn obert de paraula.

L’assistència és gratuïta, però cal fer les incripcions a través del següent formulari: https://goo.gl/forms/qVuHE55OATlJakiv1

9 de febrer. Sala d’Actes 1a planta. Seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Av. Diagonal, 525 (Barcelona)

Per a més informació consulteu el Programa de la Jornada
 
Data: 09/02/2017
Hora: 11 : 00
Localització: Barcelona
Contacte: CREAF
Cost: Gratuit. Cal Inscripció prèvia
El coneixement agroecològic tradicional (CAeT) es refereix a coneixements i pràctiques relatives a la gestió sostenible de l’agrobiodiversitat i dels agroecosistemes i transmesos de generació en generació. Exemples de CAeT són els coneixements sobre les varietats tradicionals millor adaptades al context local, les pràctiques de gestió dels sòls o de transformació dels aliments que tracten d’aprofitar les dinàmiques pròpies del medi natural.

Degut a causes diverses com ara la industrialització de l’agricultura i els canvis demogràfics i socioeconòmics que pateix el món rural, els CAeT s’estan perdent ràpidament.

Aquest seminari servirà per a avaluar de forma conjunta l’estat de conservació de aquest coneixement a la comarca d’Osona i per presentar una eina innovadora que  permetrà als custodis del CAeT (agricultors, xarxes de patrimoni etc.) compartir i preservar aquest ben immaterial tan important.

PROGRAMA
15.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
15.15 h Presentació de la Jornada
Sra. Marta Rivera Ferre, directora de la Càtedra d’Agroecologia de la UVic – UCentral de Catalunya.
15.30 h Els valors del CAeT
Sra. Victoria Reyes García, investigadora ICREA.
16.00 h Pèrdua i conservació del CAeT a Osona
Espai de diagnòstic participatiu. Dinàmica DRAFPO.
17.30 h Pausa
18.00 h El projecte CONECT-e per a la conservació de CAeT
Sra. Petra Benyei Peco, investigadora ICTA-UAB.
19.00 h Cloenda de la Jornada

Per a més informació consulteu el Programa de la Jornada
 
Data: 20/02/2017
Hora: 15 : 00
Localització: Universitat de Vic
Contacte: Universitat de Vic
Cost: Gratuit. Cal Inscripció prèvia