Els membres

Els membres de la XCN representen una aportació inestimable a l’existència de la XCN i a l’impuls de la conservació de la natura al nostre país. Com veureu, les organitzacions membres de la XCN són molt diverses tant pel que fa a la tipologia com al seu origen geogràfic; aquesta diversitat és molt enriquidora i un dels punts forts de la XCN.