inici > xarxa de custòdia de territori > objectius i línies d'actuació

Consell de membres xct


El Consell de membres és l’òrgan de govern de la xct i regeix, administra i representa l'organització. Està format per un mínim de 10 representants d’organitzacions membres i pel director tècnic de la xct, que hi participa sense vot. Es renova cada 2 anys.

Aquest consell es reuneix un cop cada trimestre. Entre reunió i reunió, els membres del consell també desenvolupen tasques puntuals: representació de la xct, trobades de treball, consultes i informacions electròniques, etc.

El Consell executiu és un òrgan informal, no previst als estatuts, per resoldre qüestions urgents. El formen els quatre càrrecs principals dels Consell de membres: la presidència, la vice-presidència, la secretaria i la tresoreria.

La composició del Consell de membres vigent és (aprovat per Assemblea el juny del 2015):
 
Càrrec Organització Representant
Presidència Fundació Emys Marc Vilahur
Secretaria Fundació ENT Jofre Rodrigo
Tresoreria Centre Tecnològic Forestal de Catalunya Jordi Camprodon
 
Vocalies  
GOB Menorca Eduard Furró
Llavors Orientals Jordi Puig
Fundació Vincles Lluís Pagespetit
Consorci del Lluçanès Montse Barniol
Ajuntament de Granollers Albert Camps
Fundació Catalana de l'Esplai Júlia García
Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter Marc Ordeix
Associació CEN - Conservació d'Espais Naturals Jesus Ortiz
GEPEC - Ecologistes de Catalunya Andreu Escolà
Grup de Natura Freixe Pere Josep Jiménez Mur
Consorci de la Serra de Llaberia Jarkov Reverté
Universitat de Vic - Fundació Universitària Balmes Jordi Villà
Limonium, SL Eduardo Soler