Inici > Grup de Treball de Custòdia Marina > La Custòdia MarinaLa custòdia marina

 
Per tal de definir què és la custòdia marina s’ha partit de la definició que ja existeix sobre la custòdia terrestre i s’ha adaptat per a l’àmbit marí i litoral.

En aquest procés cal posar de manifest una idea clau: la inexistència de la propietat privada en el medi marí, peça clau en la custòdia en el medi terrestre. Això porta a que cal redefinir els "propietaris" i considerar com a interlocutors de les entitats de custòdia marina a les administracions amb competències i els col·lectius d'usuaris que utilitzen aquest espai.

Aquesta reflexió dóna com a resultat que la custòdia marina és una estratègia que intenta generar la responsabilitat dels organismes competencials i dels usuaris del medi marí en la seva conservació i el bon ús dels seus recursos naturals, culturals i paisatgístics.

Dins d'aquesta definició hi tenen lloc multitud de projectes, però cal tenir en compte les premises generals de la custòdia del territori per considerar aquests projectes com a custòdia marina:

- La promoció del projecte ha d'anar a càrrec d'una entitat de custòdia, és a dir una organització sense ànim de lucre, pública o privada, que utilitza les eines que ofereix la custòdia per conservar els valors naturals, culturals o paisatgístics d'un espai determinat.
- La custòdia és un procediment d'acord voluntari.
- Els acords assolits han de contribuir de forma tangible a la conservació dels valor naturals.

Segons tot això, es consideren dues tipologies de projectes de custòdia marina:

1. Àrees de custòdia marina, quan l'entitat de custòdia arriba a gestionar directament un espai marí determinat (de forma total o compartida). En aquest tipus d'iniciatives hi participa sempre un òrgan de l'adminiistració competent. Les àrees de custòdia marina poden articular-se mitjançant convenis de gestió, concessions per a la conservació o per contractes de serveis.

2. Accions de custòdia marina, quan l'entitat de custòdia no arriba a gestionar un espai determinat però assoleix acords amb usuaris o administracions competents que comporten una millora ambiental (millora de les tècniques de pesca, la cogestió de pesca o la promoció del busseig i la pesca recreativa sostenible en són bons exemples).
 
Per a més informació descarrega't el fulletó informatiu de la Custòdia Marina en català I també el fulletó informatiu en anglès


Imatges > SUBMON