Inici > la custòdia del territori > l'inventari dels acords de custòdia

L'inventari dels acords de custòdia

L’inventari dels acords de custòdia és un recull de totes les iniciatives de custòdia que es porten a terme des de les entitats de custòdia del territori. L’objectiu de l’inventari és conèixer i difondre aquestes iniciatives arreu del territori, estudiar-ne l’evolució al llarg dels anys així com l’implantació territorial.

La xct elabora, des del 2003 i de forma bianual, l’inventari d’acords de custòdia a Catalunya, el qual engloba tots els acords de custòdia que les entitats comuniquen o que la xct detecta directament.


Resultats de l'inventari a Catalunya (2015)                

CARTOGRAFIA DE L'INVENTARI
A continuació trobareu l'inventari d'acords de custòdia del territori 2015 cartografiat. Concretament us podeu descarregar:

- El mapa dels acords cartografiats en format SIG (en format .shp). Descarrega'l
- El mapa dels acords cartografiats en format .pdf (3,5 MB). Descarrega'l
- El mapa dels acords cartografiats solapat amb els Espais Naturals de Protecció Especial i amb la Xarxa Natura 2000, en format .pdf  (2,7 MB). Descarrega'l
- Un parell d'exemples de les possibilitats de generar nous mapes a partir de l'arxiu SIG:
a) Mapa dels acords cartografiats a la Garrotxa solapat amb el mapa de poblacions de flora amenaçada. Descarrega'l
b) Mapa dels acords cartografiats a la Garrotxa solapat amb el mapa de la Xarxa Natura 2000. Descarrega'l
                                     
El mapa dels acords cartografiats en format SIG (en format .shp) té associades les dades del VI inventari d'acords i entitats de custòdia de Catalunya (any de l'acord, tipus d'acord, etc..).

Al Centre de Recursos podeu trobar la presentació (.ppt)  sobre com cartografiar acords de custòdia del territori (taller d'iniciació al SIG).

DADES DE L'INVENTARI
                                                 
Número d’acords de custòdia
844 acords
Increment de 210 acords (25%) respecte el 2012
 
Superfície amb acords de custòdia
42.904,79 ha
Increment de 18.042,56 ha respecte el 2012
1,4% del territori de Catalunya
230.000 ha de custòdia marina
 
Nombre total d’entitats de custòdia
77 entitats
 
Comarques amb més acords
La Selva (85), Alt Empordà (72), Ripollès (63)
 
Comarques amb més superfície en custòdia
Alt Urgell (5.362 ha), Alt Empordà (3.643 ha) i Pallars Jussà (3.526 ha)
 
Comarques sense cap acord de custòdia
La Segarra
 

Comarques amb més entitats de  custòdia
 
Vallès Occidental i Osona (8)
Baix Llobregat i Barcelonès (6)
Tipologies de propietat dels acords de custòdia
Propietat privada (69,1%), Pública patrimonial (12,4%) i Pública demanial (4,9%).
 
Tipologies d'acords de custòdia
Contracte de custòdia del territori (54,7%), Contracte d'arrendament o compra de drets de tala (11,7%) i Propietat (10,8%).
 
Àmbits afavorits pels acords de custòdia
Forestal (46,7%), Fluvial / Zones humides (18,8%), Terreny agrícola / ramader (12,9%).
 
Els objectius finals
Conservació d'hàbitats (54,2%), promoció de nous aprofitaments sostenibles dels recursos naturals (11,5%), conservació de la gestió tradicional del territori (10,6%).
 
Presència d'hàbitats o espècies d'interès
Aus de l'annex I de la Directiva d'Aus (12,2%), Hàbitats d'interès comunitari (10,7%) i Hàbitats d'interès prioritari (8,2%).
 
Mapes de l'inventari:
 
Nombre d'acords de custòdia
Nombre d'entitats de custòdia
Superfície amb acords de custòdia
 

Podeu descarregar-vos l'informe complet de l'inventari d'acords i entitats de custòdia del territori de Catalunya de 2015. Per consultar informació respecte inventaris anteriors adreceu-vos a: info@custodiaterritori.org.
 

Altres inventaris

  • A les Illes Balears, ICTIB elabora un inventari d'iniciatives de custòdia. Podeu descarregar-vos l'inventari de 2011.

  • A l’Estat espanyol, la Plataforma de Custodia del Territorio elabora un inventari d’iniciatives de custòdia del territori , que ofereix una bona imatge del grau d’implantació d’aquesta estratègia arreu de l’Estat.

  • A escala internacional, destaca l’experiència reeixida del cens d’iniciatives de custòdia que elabora cada cinc anys l’entitat Land Trust Alliance als Estats Units d’Amèrica.